169354. lajstromszámú szabadalom • Készülék és üzemeljárás szemcsehalmaz keverésére, ill. lebegtetésére vibrációval

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 169354 JÉÉ^­Nemzetközi osztályozás: fai Bejelentés napja: 1974. V. 21. (MA-2575) B01F11/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1977. VII. 30. -•­' . , . -Feltalálók: dr. Puskás Kázmérné dr. .Nádai Zsuzsa oki. gépészmérnök 50%, Rátkai György oki. gépészmérnök 50%, Budapest Tulajdonos: MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet, Veszprém Készülék és üzemeljárás szemcsehalmaz keverésére, ill. lebegtetésére vibrációval. 1 A találmány tárgya készülék szemcsehalmaz ke­verésére, ill. lebegtetésére vibrációval, amelynek fe­nékkel ellátott tartálya és rezgéskeltő szerve van, valamint üzemeljárás szemcsehalmaz és cseppfolyós, vagy gáznemű folyadék érintkeztetésére vibrált tar­tályban. A gyakorlatban számos esetben válik szükségessé szilárd szemcsehalmaz keverése más szilárd szemcse­halmazzal, vagy folyadékfázissal, ahol folyadék alatt cseppfolyós, vagy gáznemű folyadék egyaránt érthető. A keverés műveletének célja lehet a szilárd anyag keverékének előállítása csupán, de lehet a kémiai reakciók lefolytatásához szükséges intenzív érintkeztetés elérése is. E feladatok a szilárd­szemcsehalmaz mozgatását igénylik, előnyösen füg­gőleges síkban fekvő mozgáspályákon. A szilárd szemcsehalmaz függőleges mozgatása végezhető - a feladattól függően - iners vagy a szilárd halmazzal kémiai reakcióba lépő csepp­folyós, vagy gáznemű folyadékkal. Különösen az utóbbi esetben áll fent az a hátrány,- hogy a szilárd halmaz mozgatásához lényegesen nagyobb mennyiségű folyadék szükséges, mint amennyire a megvalósítandó művelet szempontjából szükség lenne és a lebegtetéshez szükséges viszonylag nagy folyadéksebesség miatt a folyadék tartózkodási ideje sokkal kisebb, mint amekkora a reakció le­játszódásához szükséges lenne. E mellett a szemcse­méretnek viszonylag szűk mérettartományba kell esnie, nehogy a túl nagy szemcsék leülepedjenek és tű] kis szemcsék a folyadékáramban eltávozzanak. A szilárd szemcsehalmaz mozgatása végezhető a halmazba helyezett keverőkészülékkel. Ennek hát-5 ránya, hogy gépszerkesztési nehézségeket vet fel, hibaforrástöbbletet és energiafogyasztási többletet okoz, a szemcséket aprítja, ami az anyagveszteséget is fokozza és emellett a szemcsemozgások iránya nem párhuzamos, hanem többé-kevésbbé véletlen­íq, szerű. Az egyéb ismert módszerek említése, azok bo­nyolultsága és magas üzemköltsége miatt felesleges­nek tűnik. Ismeretes szilárd szemcsehalmaz függőleges sík-15 ban való mozgatása függőleges irányú vibrálással. Ily módon a szemcsehalmaz mozgásban tartható nyugvó, vagy lassan áramló folyadékban is (Bratu, A.,-Jinescu, L.: Chimie et Industrie, Vol. 104. 1971. p. 1157-62.) Megfigyeltek a függőle-20 gesen vibrált szemcsehalmazban egy gejzír-szerű re­cirkulációs mozgást, de ennek kialakulását a meg­figyelők véletlenszerűnek tartják. (Kroll, W.: Chemie-Ing. Techn. 27. 1955., p. 33-38.) Tekintettel arra, hogy a vibrált rendszereknek a 25 teljes műveleti egységgel, vagyis a berendezéssel együtt való vibrálása igen nagy energiafogyasztással jár, a szemcsehalmaz vibrálását a berendezés du­gattyúszerűen kiképzett fenéklapjának vibrálásával oldották meg (Szuromjatnyikov-Vaszanova-Sima-30 novszkij: Himija, Moszkva, 1967.) Ennek azonban 169354

Next

/
Thumbnails
Contents