169347. lajstromszámú szabadalom • Eloszlásvizsgáló és bemérő készülék a nagyüzemi permetezőgépek szórástechnikájának ellenőrzésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 169347 |Ä| Bejelentés napja: 1974.1. 25. (KO-2630) Közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1977. VII. 30. Nemzetközi osztályozás: B05C 11/10, A 01 G 25/00 ^^^^^-' ,~i, '-'-Jii^^^H Bejelentés napja: 1974.1. 25. (KO-2630) Közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1977. VII. 30. A 01 M 7/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1974.1. 25. (KO-2630) Közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1977. VII. 30. > di. Kováts László növényvédő szakmérnök, Mosonmagyaróvár Eloszlásvizsgáló és bemérő készülék a nagyüzemi permetezőgépek szórástechnikájának ellenőrzésére 1 A találmány olyan egyenlő térfogatú és alakú, felül nyitott egymáshoz szorosan illeszkedő, víz­szintes elrendezésű, szögletes mérőedényekből áll, melyek alkalmasak a nagyüzemi permetezőgépek szórókeretének teljes terjedelmében a folyadék- 5 eloszlás hossz és keresztirányban való rögzítésére és ellenőrzésére1 , ezen keresztül a szórófejek pontos beállítása válik lehetővé. A permetezőgépek szórásá­nak, illetőleg a cseppeloszlás vizsgálatának technikai színvonalát jelenleg egy jóval bonyolultabb szer- 10 kezetű és költségesebb szórásvizsgáló mérőpad kép­viseli. Ennek lényege egy lejtősen kiképzett, egy­máshoz kapcsolt csatorna rendszer, mely mérőhen­gereivel csak a keresztirányú folyadékeloszlás meg­állapítására használható, jelentős hibaforrással, vala- 15 mint szerkezeti felépítése nem teszi lehetővé a szántóföldi szórásviszonyok reprodukálását a mérés során. A csatornarendszerű szórásvizsgáló mérőpad további hátránya az, hogy a szántóföldi permete­zéshez már beállított szórókeretet átszereléssel meg 20 kell emelni a méréshez, vagy az egész gépet külön magasítóra állítani. A csatornarendszer alsó részén elhelyezett mérőhengerek térfogata kicsi, az abban elhelyezett úszók működése bizonytalan. A mérő­pad ennek következtében csak a keresztirányú 25 cseppeloszlás tájékoztató jellegű bemutatására alkal­mas, valamint szerkezeti felépítéséből eredően nagyüzemi szórásvizsgálatra csak korlátozott ered­ménnyel használható. Tárolása kedvezőtlen alakja miatt jelentős helyszükséglettel jár. Az egymás mel- 30 lett elhelyezkedő szórófejek szóráskúpjainak sza­bályos alakja és átfedése fontos, az egyenletes fplyadékeloszlás miatt. A csatornarendszerű szórás­vizsgáló pad éppen elvi megoldása miatt az azonos teljesítményű de eltérő szóráskúpot adó, vagy a szabálytalan szórófej állás kimutatására nem érzé­keny. A fent említett hátrányok elegendők voltak arra, hogy ilyen rendszerű készülékek akár külföldi illetőleg hazai gyártásból nagyüzemeinkben ne ter­jedjenek el. . A csatornarendszerű szórásvizsgáló mérőpadról Kersting közöl leírást (Ges. Pflege Frakfurta/M 1969.2.SZ. 21-28 p., valamint a Schweizer Land­technik 1972 : 34,6 : 367 ugyancsak, melynek fény­képpel ellátott referátumát magyar nyelven a Me­zőgazdasági Világirodalom 1973. XV. évf. 5. száma közli a 352. oldalon. Ennek a mérőpadnak hazai gyártásból származó hasonló szerkezetű típusát Szűcs Kárcly közli a Növényvédelem folyóirat 1973. év IX. évf. 2. számának 68. oldalán. Találmányom célja olyan megoldás biztosítása, melynél lehetőség van nemcsak a keresztirányú folyadékeloszlás ellenőrzésére, de a szórófejek hosszirányú terítésének vizsgálatára is egy könnyen kezelhető és olcsó készülék használata révén. Ugyanakkor az új eloszlásvizsgáló készülék terve­zésénél biztosítani kívántam azt, hogy a perme­tezőgép szórókeretének üzemi magasságát a mérés miatt ne kelljen átszereléssel változtatni, mely újabb szórástechnikai hibavalószínűséggel járna, 169347

Next

/
Thumbnails
Contents