169327. lajstromszámú szabadalom • 4-tio-kromanil-(di)-tiofoszfor- és foszfonsavészter bázisú kártevőirtószerek és eljárás a hatóanyag előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. IX. 26. (HO-1518) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1971. IX. 30. (P 21 48 879.9) 1972. VII. 22. (P 22 36 118.8) Közzététel napja: 1976. VI. 28. Megjelent: 1977. VII. 30. 169327 Nemzetközi osztályozás: C07F 9/02, 9/16, 9/40, A01N 9/36 Feltalálók: dr. Hörlein Gerhard vegyész, Frankfurt/Main, dr. Salbeck Gerhard vegyész, Kelkheim/Taunus, dr. Bock Klaus-Detlev biológus, Kelsterbach, dr. Emmel Ludwig biológus, Bergen-Enkheim, dr. Bonin Werner állatorvos, Kelkheim/Taunus, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Hoechst AG., Frankfurt/Main, Német Szövetségi Köztársaság 4-tio-kromanil-(di)-tiofoszfor- és foszfonsavészter bázisú kártevőirtószerek és eljárás a hatóanyag előállítására 1 A találmány tárgya eljárás az I általános képletű vegyületek előállítására, ahol az egyes szubszti­tuensek jelentése a következő: Rí szubsztituens 1-4 szénatomos alkil-, 1-6 szén- 5 atomos alkoxi- vagy fenil-csoport, R2 szubsztituens 1-6 szénatomos alkoxi-, amino-, 1—6 szénatomos alkilamino-, di-1—6 szénatomos alkilamino- vagy 3-6 szénatomos alkenilamino­-csóport, 10 R3,R4 , R s , RÍ, R 7 hidrogén-atom vagy 1-2 szénatomos alkil-csoport, mimellett R3 -R 7 szubsztituensek közül legalább három szubszti­tuens mindenkor hidrogén-atomot jelent, Rg szubsztituens hidrogén-, halogén-atom, 1-4 15 szénatomos alkil- vagy metoxi-csoport, R9 hidrogén- vagy halogénatom, X szubsztituens oxigén-vagy kén-atom. A találmány szerinti eljárás az I általános kép- 20 létű vegyületek előállítására azzal jellemezhető, hogy valamely II általános képletű 4-halogén-tio­kromanil-vegyületet - ahol Y szubsztituens halo­gén-, előnyösen klór- vagy bróm-atom- valamely in általános képletű foszforvegyülettel vagy annak 25 sóival, adott esetben egy savkötőanyag jelenlétében reagáltatunk. A reakciót általában mintegy sztöchiometrikus mennyiségű reakciópartnerekkel folytatjuk le, mi­mellett a III általános képletű vegyületből alkal- 30 mázott enyhe felesleg előnyös lehet. Célszerűen a reakciókörülmények között inert oldószer jelen­létében dolgozunk. Ilyen oldószerként pl. a követ­kezők alkalmazhatók: benzol és alkilbenzol, mint toluol vagy xilol, halo­génbenzolok, mint klórbenzol vagy diklórbenzol, halogénezett alifás vegyületek, mint metilénklorid, kloroform, széntetraklorid, diklóretán, éterek mint dietiléter, diizopropiléter, glikoldimetiléter, tetra­hidrofurán, dioxán, valamint ketonok és nitrilek, mint aceton, metiletilketon, metilizopropilketon, metilbutilketon, benzonitril és propionitril. Elő­nyösnek tekintjük a poláros oldószerek alkalma­zását. A reakcióhőmérsékletek nem döntőek és egy nagyobb tartományon belül pl. -20 C° és +140 C között változtatható. Általában szobahőmérsékleten vagy olyan hőmérsékleten dolgozunk, 'amely az exoterm reakció következtében önmagától kialakul. A reakció az Y szubsztituenssel jelölt halogén­-atom kicserélése útján megy végbe. Ezért a reak­ciót savkötőanyagok jelenlétében vagy sókkal fő­ként a III általános képletű foszfor-vegyületek al­kálifém- és ammónium-sóival végezzük. Savkötő­anyagként az alkálifémhidroxidokat és alkálifém­karbonátokat részesítjük előnyben, alkalmazhatók azonban tercier nitrogénbázisok, mint piridin vagy trietilamin is. 169327

Next

/
Thumbnails
Contents