169257. lajstromszámú szabadalom • Berendezés (autokláv) etilénszármazékok oldószer nélküli tömbpolimerizációjára

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 169257 jÉftk Nemzetközi osztályozás: ««•iV Bejelentés napja: 1972. VII. 04. (RO-667) B 01 J 9/02 l^P Franciaország-beli elsőbbsége: 1971. VII. 08. (71. 24. 990) ,( ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1976. V. 28. Megjelent: 1977. VI. 30. Feltaláló: Jean Chatelain vegyész, Párizs, Franciaország Tulajdonos: Société Rhone-Progil cég, Párizs, Franciaország Berendezés (autokláv) etilénszármazékok oldószer nélküli tömbpolimerizációjára 1 A találmány tárgya berendezés (autokláv) mono­merjeiben oldhatatlan polimert eredményező etilén­származékok tömbpolimerizációjára. Az ilyen típusú etilénszármazékok, nevezetesen a vinil-klorid tömbpolimerizációja számos nehézség- 5 gel jár, ami nagyrészt annak tulajdonítható, hogy a reakció exoterm és így hatásos módszereket kell foganatosítani a keletkezett hőmennyiség pontos és szabályos elvezetésére, így biztosítva a kapott ter­mékek egyenletes minőségét. 10 A tömbpolimerizációnál megfigyelhető, hogy az egész anyag a polimerizáció során gyorsan porszerű állapotba kerül. Vinilklorid esetében például ez a porszerű állapot már 20% feletti polimerizációs átalakulásnál bekövetkezik. Ez az állapot azonban 15 kedvezőtlen hatással van a hőcserére és a reakció során keletkező és az általában reaktorként alkal­mazott autoklávok falán keresztül távozó hő­mennyiség pontos és egyenletes eltávolítására. Különféle módszereket dolgoztak ki ezen por- 20 szerű anyag keverésére, ily módon biztosítva annak állandó megújuló érintkezését a fallal, ami lehetővé teszi az előbb említett probléma többé-kevésbé való kiküszöbölését. Az eddig alkalmazott keverési módszerekkel azonban nehéz elérni a szilárd poli- 25 merrészecskék homogén diszperzióját a gázfázisú monomerben. A polimerrészecskék ilyen szabály­talan eloszlása a láncnövekedés során, ami a rajtuk adszorbeált monomerek polimerizációjának tulaj­donítható, okozza az aggregátumok képződését, 30 ami a művelet végén még adott sarzson belül is igen változó granulálandó alapanyaghoz, sőt kéreg képződéséhez vezet. Keverőként javasoltak már „Ribbon Blender" típusú berendezést, amely az utókláv tengelyében elhelyezett forgó tengelyre koaxiálisán felerősített, egy vagy több csavar alakú spirálként feltekert szalagból áll. Az ilyen típusú keverők elvileg egy teknőből állnak, amelyben két „ellentétes menetű" kiegyensúlyozott csigavonalban feltekert szalag fo­rog. A két szalag szivattyúként működik, e két szalag valamelyike mozgatja az anyagot az egyik irányban, a másik pedig ellenkezőleg. Mivel a két ellentétes menet kiegyensúlyozott nem lép fel ol­dalirányú anyagtranszport. Ez azonban csak akkor áll fenn, ha a készülék teljesen fel van töltve, és a benne levő anyag térfogata nem változik a művelet során. A polimerizáció során a keverék sűrűsége változik úgyszintén a keverő anyagba merülő há­nyada és oldalirányú anyagtranszportot és anyag­felhalmozódást figyelhetünk meg, ami csökkenti a keverés hatásosságát is. A 1 360 251 számú francia szabadalmi leiratban a fent említett nehézség kiküszöbölésére keretes típusú keverő alkalmazását javasolják, amely az autokláv hossztengelyének megfelelően elhelyezett forgótengelyre koaxiálisán felerősített egy vagy több keretből áll, és amelynél magának a keverő­ként funkcionáló résznek e kerülete hajtókerék lapát alakú és követi az autokláv belső kontúrját. 169257

Next

/
Thumbnails
Contents