169220. lajstromszámú szabadalom • Közvetlen folyadékhűtésű forgórész tekercselés szinkrongépekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. IV. 10. (LE-695) Közzététel napja: 1976 V. 28. Megjelent: Í977. VI. 30. 169220 Nemzetközi osztályozás: H02K 3/04 Feltalálók: Shapiro Áron Beniaminovich mérnök, Chernyavsky Vladimir Pavlovich mérnök, Kadi-Ogly Ibragim Akhmedovich mérnök, Tjurin Jury Grigorievtch mérnök, Leningrád, Szovjetunió Tulajdohos: Leningradskoe Elektromashinostroitelnoe Objedinenie „Elektrosila" imeni S. M. Kiróva, Leningrád, Szovjetunió Közvetlen folyadékhűtésű forgórész tekercselés szinkrongépekhez 1 A találmány tárgya villamos gép, különösen for­górésztekercselés közvetlen folyadékhűtésű tömör pólusú gépekhez. Ismeretes közvetlen hűtésű folyadékhűtésű for­górésztekercselés tömör pólusú forgórészes szink- 5 rongépekhez, amelyben mindegyik pólus sorbakap­csolt, koncentrikusan elhelyezett, azonos irányban tekercselt tekercsekkel és a forgórész egyik oldalán, a homlokrészen kívüli elkülönített szakaszokban - ahol a hidraulikus és villamos összekötések van- 10 nak - axiálisan elhelyezett csatlakozókkal rendel­kezik. Ennek a forgórésztekercselésnek az a hátránya, hogy meghosszabított tekercskivezetések szüksége­sek, és ezen kivezetések, valamint a hidraulikus és 15 villamos összekötések a forgórésztekercselés ban­dázs részei előtt levő bandázsokkal és támasztó gyűrűkkel korlátozott külön szakaszban vannak el­helyezve. Mindez a forgórész meghosszabbodásához és a 20 tengely gyengüléséhez vezet. Célunk a találmánnyal a fenti hátrányok kikü­szöbölése. A találmány feladata olyan forgórésztekercselés, valamint tekercs csatlakozók és elektromos össze- 25 köttetések létrehozása, ahol a hidraulikus és elekt­romos összekötések együttesen, a forgórész egyik oldalán vannak elhelyezve és így lehetővé teszik a szabad hozzáférhetőséget a gyártás, az ellenőrzés és a javítás folyamán, rövidebb forgórésznél is. 30 A feladatot úgy oldjuk meg, hogy a tömör­pólusú gép közvetlen folyadékhűtésű forgórész­tekercselésében mindegyik pólus sorbakapcsolt, koncentrikusan elhelyezett, azonos irányban teker­cselt tekercseket tartalmaz, a forgórész egyik olda­lán a homlokrész tartományán kívül elhelyezett csatlakozókkal. A találmány szerint a tekercsek elektromos összekötései koncentrikus, a homlokrész alatt elhelyezett közvetlen folyadékhűtésű járulékos vezetékekkel van kialakítva. A járulékos vezetékek végei /a homlokrész tartományából a felső és az alsó tekercskivezetések szakaszaiban axiálisan van­nak kivezetve. A vezetékek végei és a tekercs­kivezetések közvetlenül, illetve tömör vezetékekkel vannak összekötve. A tekercsek csatlakozói célszerűen a hozzájuk tartozó vezetékekkel közös tengelyűén a forgórész hornyaiban vannak elhelyezve. Kívánatos, hogy kétpólusú forgórész teker­cseiben a közbenső pólusösszeköttetéseket a hom­lokrész axiális szakaszának zónájában a tekercsek oldalán legalább két tömör áthidaló vezetékkel állítsuk elő, melyek az egyik pólus tekercselésének legnagyobb tekercséhez tartozó felső vezetéket a második pólus tekercselésének legnagyobb tekercse szomszédos felső vezetékével köti össze. Célszerű a tekercsek elektromos és hidraulikus összekötéseit közvetlenül a homlokrészen elhelyezni és a radiális elmozdulás ellen a tekercsek és az összekötések közös bandázsával rögzíteni. 169220

Next

/
Thumbnails
Contents