169217. lajstromszámú szabadalom • Berendezés emelőszerkezetek túlterhelésének megakadályozására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI 169217 LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Nemzetközi osztályozás: Bejelentés napja: 1974. XI. 29. (KO-2690) B66D 1/58 Közzététel napja: 1976. V. 28. Megjelent: 1977. VI. 30. Feltalálók: Bárányi László oki. híradásipari technikus, Kelemen Árpád oki. gépészmérnök, Schier Béla oki. gépészmérnök, Gyöngyös Tulajdonos: Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Vasúti Főosztály, MÁV Vezérigazgatóság, Budapest Berendezés emelőszerkezetek túlterhelésének megakadályozására I A találmány tárgya berendezés emelőszerkezetek túlterhelésének megakadályozására, amely az emelés kinematikai láncolatának megbontása nélkül ér­zékeli a terhelést, és a túlterhelés kifejlődését meg­akadályozza az emelő jellegű működés meggátlá- 5 sával. Az emelőszerkezetek sok esetben előre meg nem határozott súlyú terheket emelnek, ami esetenként túlterhelést okoz: a túlterhelés katasztrofális szer­kezeti meghibásodást, súlyos balesetet válthat ki. 10 Ennek elkerülésére az emelőszerkezetekre érvényes óvórendszabályok általánosságban előírják túlter­helésgátló szerkezet használatát. Ismert rendszerű túlterhelésgátló berendezések 15 az emelőszerkezet valamely terhelt elemében éb­redő mechanikai feszültség, vagy a kinematikai láncolatba behelyezett mérőelem tulajdonságváltozá­sa alapján érzékelik a terhelést, és adott értéknél működésbe lépve a túlterhelést megakadályozzák. 2 " Ennek megfelelően induktív, kapacitív, magneto­strikciós vagy piezolektromos elven működő jeladó­val, vagy feszültségmérő bélyeggel vannak felsze­relve, működtetésükhöz elektronikus erősítők, jel­átalakító és működtető szervek szükségesek. 25 Az ismert megoldások hátránya, hogy vagy a meglevő alkatrészek átalakítását igénylik az emelő­szerkezetén, vagy "a kinematikai lánc megbontásával új elemet kell beiktatni működtetésükhöz. 30 Hátrányuk továbbá, hogy emelőberendezés tí­pusonként egyedileg tervezett túlterhelésgátló kiala­kítást igényelnek, valamint rendkívül bonyolult szerkezeti megoldásokat tartalmaznak. Hátrányuk az is, hogy szerkezeti elemeik a kedvezőtlen környezeti hatásokra és a kíméletlen üzemmódra igen érzékenyek, továbbá gondos ellen­őrzést és szakszerű karbantartást igényelnek. Ezen berendezések kialakítása igen költséges. Célunk a találmánnyal az említett hátrányok kiküszöbölése. A találmány szerinti megoldás amellett, hogy egyesíti magában az ismert megoldások előnyös hatásait, - azok hátrányai nélkül —, számos újszerű hatást is eredményez. A találmány azon a felismerésen alapul, hogy az emelőszerkezet kötélzetének bármely kötélelemét tetszőleges közbülső helyen, a kötélelem-tengely két pontja között, a tengelyre merőleges síkban kité­rítve, a kitérítés fenti síkba eső erőkomponense arányos a kötélerővel, melyet érzékelve a túlter­helés kifejlődése megakadályozható. A túlterhelésgátló szerkezet. ezáltal az emelő­szerkezet konstrukciójától függetlenné válik, és így általánosan alkalmazható. Ugyanakkor szükségtelen a kinematikai lánc megbontása, így felszerelése, üzemeltetése leegyszerűsödik, használata különleges feltételek betartását nem igényli. 169217

Next

/
Thumbnails
Contents