169197. lajstromszámú szabadalom • Berendezés acél vagy alumínium billenőkapuk súrlódásos fékautomatájának kialakításához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 169197 (m;l Bejelentés napja: 1973. XII. 29. (FE-919) Közzététel napja: 1976. V. 28. Megjelent: 1977. VI. 30. Nemzetközi osztályozás: E 06 B 5/00 E 05 F 5/00 ^^^^fe^'' , — !:!. l'~ '^^^^^H Bejelentés napja: 1973. XII. 29. (FE-919) Közzététel napja: 1976. V. 28. Megjelent: 1977. VI. 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1973. XII. 29. (FE-919) Közzététel napja: 1976. V. 28. Megjelent: 1977. VI. 30. Feltaláló: Demeter Miklós okl.'gépészmérnök, Kecskemét Tulajdonos: „fémmunkás" Vállalat, Budapest Berendezés acél vagy alumínium billenőkapuk súrlódásos fékautomatájának kialakításához A találmány berendezés acél vagy alumínium billenőkapuk súrlódásos fékautomatájának kialakí­tásához, amelynél a támasztó erőt a kapu súlyereje fokozza és az önzárás helyzetében rögzíti a kapu állását. Az eddig ismert és billenőkapuknál alkalmazott fékautomaták kilincses rendszerűek amelyeknél kö­télszakadás esetén egy csap körül elforduló nyelv­rész rugó hatására akad be a tokhoz erősített szögacél bemunkálásába és ezzel akadályozza meg a kapu leszakadását. A gyakorlat és a fejlesztési kísérletek bebizo­nyították, hogy hirtelen kötélszakadás esetén a nyelvrész nem tud beakadni a tokhoz erősített szögacél vezeték bemunkált üregébe. A hibás működés oka az automata lomha, lassú működése, amit a rugóerő fokozásával sem lehet kellően felgyorsítani. A rugóerő növelésének egyéb­ként határt szab a kötél bekötési módja, melynek révén a nyelvrész bizonytalan helyzetet vesz fel. A találmány f'rgyát képező megoldás célja az előzőekben részletezett hiányosságok kiküszöbölése, továbbá olcsóbb és kevésbé munkaigényes auto­mata szerkezettel zavarmentes működés biztosítása. A találmány ugyanis abban van, hogy a bille­nőkapu tokjára erősített szelvény száron a fékauto­mata fékező testének hasítékában van megvezetve, és a vezetéknek különböző magasságban történő megszorítására és súrlódásos megtámasztására a fé­kező test elfordítására szolgáló rugós csatlakozás van kialakítva. A találmányt részletesebben rajzok alapján is-5 mertetjük, amelyeken a találmány megvalósításához szükséges berendezés példakénti kiviteli alakját tün­tetjük fel. Az Lábra a fékautomata berendezést és a bil-10 lenőkapuhoz való csatlakozását mutatja a 2. ábrán meghatározott tengelyre merőleges metszetben. A 2. ábra az Lábra szerinti berendezés oldal­nézete, a fékező testhez csatlakozó részek metszeti képével. 15 A3, ábra a billenőkapu összeállítási rajza, a fékautomaták elhelyezésének feltüntetésével. Az 1. ábrán a találmány szerinti berendelés ré­szegységeinek elrendezését látjuk, miszerint ??, 1 20 keret tartja a 6 tengelyre csatlakoztatott 5 fékező testet, amelyen a 3 rugó rögzítetten van megtá­masztva, míg az ábra felső része a 7 függesztő­csapra szerelt 4 kötélvezető és 2 villa elrendezését tünteti fel. 25 A 2. ábrán szemléltetett részben metszett felül­nézeti képen egyrészt a 6 tengelyre csatlakozó 5 fékező test bemunkálását, továbbá a 3 rugó 9 perselyen való elrendezését látjuk, másrészt az ábra középső része a 3 rugó 8 ütköző csaphoz támasz-30 tását,'valamint a 12 alátét elhelyezését tünteti fel. 169197

Next

/
Thumbnails
Contents