169145. lajstromszámú szabadalom • Eljárás linkomicin előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1975, VI. 04. (UO-111) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1974. VI. 10.(477,766) Közzététel napja: 1976. IV. 28. Megjelent: 1978.1.31. 169145 Nemzetközi osztályozás: C12D 9/14, C07H 15/16 /:-'U " :::ÍG ÍA Feltalálók: Malik Vedpal Singh mikrobiológus, Bergy Malcolm Edward vegyész, Coats John Henry mikrobiológus, Kalamazoo, Michigan, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: The Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan, Amerikai Egyesült Államok Eljárás linkomicin előállítására 1 A találmány tárgya új eljárás linkomicin elő­állítására. A linkomicin (korábbi nevén: lincolnensin) an­tibiotikumot a 3 086 912 sz. Amerikai Egyesült Ál­lamok-beli szabadalmi leírása szerint Streptomyces 5 lincolnensis var. lincolnensis (NRRL 2936) mikro­organizmus fermentációjával állítják elő. Az idézett szabadalmi leírás szerint a mikroorganizmust 18—40e°-on, előnyösen 26-30 C°-on inkubálják. A linkomicinhez vezető fermentáció során mellék- 10 termékként körülbelül 10% mennyiségben linko­micin B is képződik. A linkomicin és a linko­micin B ugyan lényegében azonos mikroorganiz­musokkal szemben fejt ki antibiotikus hatást, a linkomicin B azonban a linkomicinnél lényegesen 15 kevésbé, aktív. Ezért olyan eljárás kidolgozására van szükség, amelynek során kizárólag a kedvezőbb hatású linkomicin képződik. Néhány korábban ismert módszer szerint a lin­komicin B-termelés visszaszorítása érdekében a 20 Streptomyces lincolnensis var. lincolnensis (NRRL 2936) fermentációja során asfermentléhez különféle adalékanyagokat, így L-tirozint vagy L-tirozin-szár­mazékokat (2 106 172 sz. francia szabadalmi leírás), propil-prolint (2 106 173 sz. francia szabadalmi le- 25 írás) vagy etionint (1181 096 sz. brit szabadalmi leírás) adnak. Az adalékanyagok hatására csökken ugyan a képződött linkomicin B mennyisége, a linkomicin B-termelés azonban e módszerekkel nem küszöbölhető ki. 30 A 2 120 924 sz. francia szabadalmi leírás szerint a linkomicint Streptomyces espinosus Dietz sp. (NRRL 3890) fermentációjával állítják elő. A fer­mentáció végterméke csak elenyésző mennyiségben tartalmaz linkomicin B-t. A fermentációt 18—40 C°-on, előnyösen 20-32 C°-on hajtják végre, a hőmérséklet növelésével csökken a kívánt antibioti­kum hozama. A fermentáció során általában igen nagy mennyiségű hűtővízre van szükség ahhoz, hogy a hőmérsékletet a kívánt értéken tartsák. További hátrányt jelent, hogy noha az antibiotikum-terme­lés szempontjából alapvető előfeltétel a 18-40 C°-os hőmérséklet fenntartása, ezen a hőmérsékle­ten szennyező mikroorganizmusok fejlődhetnek ki és szaporodhatnak el a fermentleben. A találmány szerint a linkomicint (a „linkomi­cin" megjelölésen az „Advances in Applied Micro­biology" 14, 186 (1971) szakcikkben 1-gyel jelölt szerkezetű terméket értünk) egy új törzs, a Strep­tomyceso vellosus var. vellosus (NRRL 8037) 18-45C -on végrehajtott fermentációjával állítjuk elő. Meglepő módon azt tapasztaltuk, hogy a 45 C°-on termelődött linkomicin mennyisége nem tér el jelentős mértékben a 28 C°-on termelődött linkomicin-mennyiségtől. A 28 C°-on, illetve 45 C°-on végzett fermentáció eredményeként ka­pott fermentlevek antibakteriális aktivitását az 1. táblázatban ismertetjük. Az antibakteriális aktivi­tást ismert módon, a gátló zónák mérésével hatá-169145

Next

/
Thumbnails
Contents