169137. lajstromszámú szabadalom • Vezérlőegység szövőgépek cséveváltó mechanizmusához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1973. III. 30. (TE-707) Közzététel napja: 1976. IV. 28. Megjelent: 1978.1.31. 169137 Nemzetközi osztályozás: D03D 51/00, 45/54 Feltalálók: Lülley István oki. gépészmérnök 10%, Nagy Bertalan oki. gépészmérnök 10%, Só'regi István gépésztechnikus 23%, Dr. Sugár György oki. gépészmérnök 25%, Dr. Szeder Ottó oki. gépészmérnök 32%, Budapest Tulajdonos: Textilipari Kutató Intézet, Budapest Vezérlőegység szövőgépek cséveváltó mechanizmusához 1 A találmány vezérlőegység szövőgépek cséveváltó mechanizmusához, főleg csúcstartalékkal rendelkező csévéket földolgozó ládatáras szövőgépek automa­tikus cséveváltó szerkezetéhez, ahol a cséveváltó szerkezet a csúcstartalék lehúzására és megfogására, 5 valamint a csévék továbbítására szolgáló szerveket, továbbá indítókilinccsel és hajtókilinccsel mozga­tott, a szövőgép egymást követő műveleteit vezérlő, legalább két foghíjas kilincskereket tartal­maz, á két kilincskerék egyetlen tengelyen egymás 10 mellett van elhelyezve, és közülük az egyik a tengelyen rögzített. A csúcstartalékkal rendelkező csévéket földol­gozó ládatáras szövőgépek cséveváltó szerkezeteinél a csúcstartalék megfogása és az így megfogott 1.5 fonalvég feszesen tartása kétféle módon történhet. Az egyik megoldás pneumatikus, a másik mecha­nikus. A pneumatikus megoldásoknál a cséveváltás után a vetülékcsévéről lehúzott csúcstartalék fonalvégét 20 szívás útján feszítik meg, és feszített állapotban tartják mindaddig, amíg a szövés alatt álló textiláru oldalsó széle mentén elhelyezkedő olló azt el nem vágja. A levágott fonalvéget a szívó légáram eltávolítja. Ez a módszer kedvező abból a 25 szempontból, hogy az olló biztonságosan le tudja vágni a fonal véget, mert a szívás azt megfeszíti. Előnyös az is, hogy a levágott fonalvég a szövőgép közelében nem okoz hulladékot, mivel a szívó légáram meghatározott helyre továbbítja. 30 Hátránya azonban a pneumatikus megoldásoknak azok drága volta. Alkalmazásuk beruházás és üzemeltetés szempontjából egyaránt tetemes több­letköltséget jelent, és ugyanakkor egy sor olyan berendezésre és alkatrészre van szükség, amelyek mindegyike meghibásodhat, és ezáltal a ' termelés­ben kiesések adódhatnak. A pneumatikus megoldások e problémái miatt szívesebben alkalmaznak a csúcstartalék lehúzására s a fonalvég megfeszítésére mechanikus módsze­reket. A mechanikus megfogó és feszítő szervek szerkezetileg egyszerűek, kialakításuk és üzemelte­tésük olcsó, és meghibásodásra sem érzékenyek. Az utóbb említettek közé tartozik a 155 624 lajstromszámú magyar szabadalmi Jeírásban ismer­tetett csúcstartaléklehúzó szerkezet is. Ennek a csúcstartaléklehúzó szervét kilincskerekes hajtómű mozgatja, melynek sajátossága, hogy a kilincskerék­nek egyik foga hiányzik. A hajtómű szerkezeti kialakítása a 152 424 lajstromszámú magyar szaba­dalmi leírásban található. Az ilyen mechanikus megoldású csúcstartalék­lehúzó legfőbb hibája, hogy a lehúzott fonalvéget az új cséve beváltása után csak igen rövid ideig tartja megfeszített állapotban, és e rövid idő alatt a szövés alatt álló áru szélénél elhelyezett olló nem minden esetben tudja a fonalat elvágni. Ennek az az oka, hogy a lehúzás műveletét végző ún. lehúzó 169137

Next

/
Thumbnails
Contents