169116. lajstromszámú szabadalom • Eljárás antigén, haptén vagy antitest kimutatására és meghatározására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. XII. 28. (OA-483) Hollandiai elsőbbsége: 1970. XII. 28. (70.18383) Közzététel napja: 1976. IV. 28. Megjelent: 1978.1.31. 169116 Nemzetközi o: G 01 N 33/16 Feltalálók: Dr. Schuurs Antonius Hermanus Wilhelmus Maria vegyész, Van Veemen Bauke Klaas vegyész, Ooss, Hollandia Tulajdonos: N.V. Organon, Oss, Hollandia Eljárás antigén, hapten vagy antitest kimutatására és meghatározására 1 : A találmány tárgya eljárás antigén, hapten és/vagy antitest kimutatására és kvantitatív meg­határozására. Antigénnek tekintjük a HCG-t (emberi korion gonadotrop-hormon) és az inzulint [lásd Nature 5 219. kötet, 186-189. oldal (1968), J. of Allergy, 34. kötet, 142-154. oldal (1963)]. Hapténeknek tekintjük az alábbi vegyületeket: ösztradiol, öszt­riol, ösztron vagy kortizol [Principles of Compe­titive Protein-Binding Assay, Odell és társai, Lip- 10 pincott, Philadelphia (1971)]. Antitestek többek között az anti-inzulin, illetve a kortizol-antitest. A találmány szerinti eljárást úgy végezzük, hogy a) valamely antigén vagy hapten kimutatására 15 és/vagy kvantitatív meghatározására a meghatá­rozandó antigén vagy hapten oldatához ismert mennyiségű antitestet és egy enzimnek, előnyösen olyan enzimnek, amelynek aktivitása kolorimet­riásan mérhető, a meghatározandó antigénnel vagy 20 hapténnel előzőleg elkészített ismert mennyiségű konjugátumát, majd egy szilárd állapotú, oldha­tatlan anti-antitestet adunk, a szilárd fázist az oldattól elkülönítjük, és az ehzimaktivitást az ol­datban és/vagy a szilárd fázisban meghatározzuk, 25 vagy b) valamely antitest kimutatására és/vagy kvan­titatív meghatározására a meghatározandó antitest oldatához feleslegben egy enzimnek, előnyösen olyan enzimnek, amelynek aktivitása kolorimetriá- 30 san mérhető, egy antigénnel vagy hapténnel elő­zőleg elkészített ismert mennyiségű konjugátumát, majd szilárd állapotú oldhatatlan anti-antitestet adunk, ezt követően a szilárd fázist elkülönítjük, és az enzimaktivitást az oldatban és/vagy a szilárd fázisban meghatározzuk. Ismeretes az, hogy egy antitest és egy antigén, hapten vagy antitest között végbemenő reakcióban résztvevő egyik komponens kimutatható és meg­határozható úgy, hogy az egyik említett kompo­nenst egy jelzővegyülettel megjelöljük és olyan reakciókeverékben inkubáljuk, amelyik legalább az egyik komponenst is tartalmazza. A jelzett kom­ponens elválasztása, vagyis a kötőpartnerrel nem kapcsolódó vegyület elválasztása után a két frakció közül legalább az egyikben a jelzővegyület megha­tározható. A jelzett komponensek a két frakció közötti megoszlása szolgál a mintában levő megha­tározandó anyag mennyiségének mértékéül. [Prin­ciples of Competitive Protein Binding Assay, Odell és társai, Lippincott, Philadelphia (1971)]. A 159 630 számú magyar szabadalmi leírás rea­gin-IG meghatározására ismertet egy eljárást, ahol a reagin-IG-vel szemben egy radioaktív jelzésű antites­tet alkalmaznak. A Nature 219. kötetében, a 186-189. oldalon (1968) az antigén meghatározására egy eljárást is­mertetnek, ahol a komponensek egyike oldhatatlan antitest. 169116

Next

/
Thumbnails
Contents