169110. lajstromszámú szabadalom • Kombinált, rotációs ritzelő-, vágó- és biegelő-szerszám

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. IX. 12. Közzététel napja: 1976. IV. 28. Megjelent: 1978.1.31. (MI-507) Feltalálók: Mikó András telepvezető, Stadler István nyugdíjas, Budapest 169110 Nemzetközi osztályozás: B31B1/14 ; i. - n Tulajdonos: Papíripari Vállalat, Budapest Kombinált, rotációs ritzelő-, vágó- és biegelő-szerszám 1 2 A találmány tárgya rotációs ritzelő-, vágó- és biegelő-szerkezet, főként kisméretű papírfeldolgozó-és nyomdaipari termékekhez, pl. nyomásra tapadó cimkék ritzelésére, dobozok vágására és biegelésére, melynek legalább egy kereszt- és/vagy legalább egy 5 hosszirányban működő szerszámmal ellátott egysége van, egy közös vagy több különálló hajtott ellen­henger mentén elrendezve, ahol a keresztirányban működő egységnek egy, az ellenhengerrel közösen meghajtott, szerszámként legalább egy keresztkéssel 10 ellátott késtartóhengere, a hosszirányban működő egységnek pedig szerszámként legalább egy szaba­donfutó körkésként kiképzett hosszkése van, mely egy tartórúdon a tartórúd geometriai tengelyére merőlegesen billenthetően és axiálisan eltolhatóan 15 ágyazott és egy támasztórúdhoz beállított tartó­karban van csapágyazva, végül a szerszámok egy­mástól függetlenül cserélhetően vannak felszerelve. A papírfeldolgozó- és nyomdaipari ritzelő, vágó 20 és* biegelő műveletekhez különféle rotációs szer­számokat használnak. A szóbanforgó szakterületen ritzelés alatt egy adott papíranyag nem teljes vas­tagságában való bevágását ül. leírásunk szóhasz­nálatában két egymásra fektetett papírréteg egyi- 25 kének a másik érintetlenül hagyása melletti teljes átvágását, vágás alatt legalább egy anyagréteg teljes átvágását, biegelés alatt pedig vastag papíranyag hajlítási vonala menti, az anyagszerkezetet nem roncsoló benyomását értik. A biegelés vonalában 30 anyag keresztmetszete egy V-alakú benyomott részt tartalmaz, melynek, környezetében az anyag tömörítve van. Leírásunkban „a kereszt- ül. a hosszirányban működő" kifejezés alatt a feldolgozott papír futás­irányára merőleges vagy közel merőleges ill. a papír futásirányával egybeeső vagy közel egybeeső irányú technológiai műveletet végző egység, szerszám stb. elrendezésére utalunk. Leírásunkban a szerszám, a keresztkés ül. a körkés kifejezés alatt egyaránt értünk vágó, ritzelő vagy biegelő elemet is. Ismertek olyan rotációs szerszámok, melyek egy henger palástján vannak kiképezve és egy lépésben végzik a hossz- és keresztvágást.. Egy üyen ismert szerszám a tömör anyagból készült rotációs cimkekivágó szerszám, melynek hengerpalástján vannak a cimkeméretnek megfelelő vágóélek kiképezve. Ennek a szerszámnak hátrányos tulajdonságai a következők: a) előállításához különleges, drága szerszámanyag és igen drága berendezés szükséges, b) minden cimkemérethez külön szerszám szük­séges, c) mintegy 150-200 000 méter anyag legyártása után a vágóélek lekopnak és újra nem élezhetőek, d) az egyes vágóélek között, a cimkék szálai mentén hézagok vannak, így jelentős hulladék - ún. rács - keletkezik, 169110

Next

/
Thumbnails
Contents