169102. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mágnesfej mágneses jelhordozóhoz viszonyított helyzetének ellenőrzésére

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. III. 22. Közzététel napja: 1976. IV. 28. Megjelent: 1978. I. 31. (LU-202) 169102 Nemzetközi osztályozás: G 11 B 5/56 Ljudmirsky Mark Lipovich mérnök, Forshtator Georgy Mironovich mérnök, Shkurovieh Yakov Solomonovich mérnök, Kiev, Szovjetunió Eljárás mágnesfej mágneses jelhordozohoz viszonyított helyzetének ellenőrzésére 1 A találmány tárgya eljárás mágneses jelrögzítő berendezések paramétereinek ellenőrzésére, külö­nösen mágnesfej jelhordozóhoz viszonyított hely­zetének ellenőrzésére. Mágnesfej mágneses jelhordozóhoz viszonyított helyzetének ellenőrzésére ismeretes egy eljárás, amelynél a mágneses jelhordozóra egymáshoz ké­pest eltolt jelcsíkkal rendelkező két magnetogram­szakaszt rajzolnak fel és a mágnesfej helyzetének megfelelő voltát a magnetogram visszaadása útján állapítják meg. Az ismert eljárásnál a mágneses jelhordozóra azonos frekvenciájú és amplitúdójú jelekkel ellátott két szakaszt rajzolnak fel, mikoris a két jelcsík egymáshoz képest el van tolva és a mágnesfej visszaadási sávjának középvonalához képest szim­metrikusan helyezkedik el. A mágnesfej helyzetének ellenőrzésére ismertek olyan mágneses mér őj elhordozok, amelyeknek egy­máshoz képest eltolt jelcsíkkal és mágneses jel­nyomokkal ellátott két szakasza van, és a szaka­szok a magnetogram azonos frekvenciával és ampli­túdóval felrajzolt szakaszainak felelnek meg (lásd. pl. K. Schönbrunn „Neue Messbänder zur Einstel­lung der Spurlage in Magnettongeräten" Inter­nationale Elektronische Rundschau 1966. 9. szám, 521-526. oldal). A mágnesfej mágneses jelhordozóhoz viszonyí­tott helyzetének ellenőrzésére használt ismert eljá­rások hiányossága, hogy az ismert mérőjelhordo­zókkal végzett ellenőrzés pontossága a mágnesfej által leadott jel mérésének pontosságától függ. Az ismert eljárás további hiányossága, hogy a magnetogram két szakaszának felrajzolásakor igen 5 pontosan tartani kell a jelamplitúdót, mivel a fel­rajzot jelek amplitúdójában mutatkozó eltérés ak­kor is eltérő jelértéket eredményez a két szaka­szon, ha a mágnesfej helyzete megfelelő. Az ismert eljárás harmadik hiányossága, hogy 10 nincs lehetőség annak megállapítására, hogy a hely­telenül álló mágnesfej melyik irányban tolódott el. A találmány által megoldani kívánt feladat mág­nesfej mágneses jelhordozóhoz viszonyított hely­zetének elenőrzésére olyan eljárás létrehozása, 15 amely lehetővé teszi, hogy kiküszöböljük a mág­nesfej által leadott jelérték mérési pontosságának, valamint a jelek felrajzolása amplitúdóhelyességének az ellenőrzés pontosságára gyakorolt hatását, és amelynél megállapítható, hogy a helytelenül álló 20 mágnesfej melyik irányban tolódott el. A kitűzött feladat találmány szerinti megoldása eljárás mágnesfej mágneses jelhordozóhoz viszonyí­tott helyzetének ellenőrzésére, amelynél a mágneses jelhordozóra egymáshoz képest eltolt jelcsíkkal ren-25 delkező két magnetogramszakaszt rajzolunk fel és a mágnesfej előírt helyzetének megfelelő jelértékét a magnetogram visszaadásával határozzuk meg, ami­kor is a magnetogram egyik szakaszának jelcsíkját szélével a jelhordozó szélétől a megengedett maxi-30 malis távolságra rajzoljuk fel, majd a magnetogram 169102

Next

/
Thumbnails
Contents