169080. lajstromszámú szabadalom • Zárt rendszerű folyadékszűrő berendezés

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEI KAw Bejelentés napja: 1973. VI. 15. (HO-1580) Közzététel napja: 1976.1. 28. Megjelent: 1977. VI. 30. 169080 Nemzetközi osztályozás: B 01 D 23/16 dr, Horváth Imre oki. mérnök 35%, dr. őlló's Géza oki. mérnök 25%, Juhász József vegyészmérnök 25%, Budapest Komjáti Sándor vegyészmérnök 15%, Szentes ' Zárt rendszerű folyadékszűrő berendezés 1 A folyadékszűrő berendezések feladata, hogy a tisztítandó közegből a lebegőanyagtartalmat gazda­ságos üzem mellett jó hatásfokkal eltávolítsák a szükséges mértékben. Világviszonylatban nagyszámú változat, típus ismeretes, amelyek közül az adott 5 technológiai feladatnak megfelelő megoldás kivá­lasztható. Az utóbbi időben felmerült igények szerint a hagyományos gyorsszűrőknél általában alkalmazott 5—15 m/óra szűrési sebességet célszerű fokozni és 10 egyidejűleg a szűrési cikluson belül a szűrésre for­dított idő is növelni. Ilyen irányú törekvések vezet­tek a két- és a többrétegű szűrők kialakítására, és ezen túlmenően a vegyszer adagoláson alapuló kon­dicionálási eljárások bevezetésére. Fenti kapacitás- 15 növelő megoldásokkal együtt számos probléma is felmerült. Ezek közül főképpen a szűrőrétegek keveredésének jelensége emelhető ki, ami még ked­vezően megválasztott faj súlyviszonyok esetén is je­lentkezik. Másrészről a kedvező fajsúlyú szűrőréte- 20 gek megválasztása kötöttséget jelent, mivel egyéb szempontok (szilárdság, adszorbciós képesség, költ­ségtényezők, export-, vagy importanyag stb.) fi­gyelembevétele is feltétlenül indokolt lenne. Az is bizonyos ma már, hogy a tisztítandó víz szennyező 25 anyagfajtáinak fokozódása miatt nem egy, hanem többfajta szűrőanyaggal célszerűbb a szűrést vé­gezni. Találmányunk szerinti folyadékszűrő berendezés­sel szemben az alábbi követelményeket állítjuk: 30 A szűrési sebesség a 10-50 m/óra értéktarto­mányra, kevésbé szigorú vízminőségi igények esetén nagyobbra is növelhető. Két- vagy többrétegű szűrő kialakítása a rétegek keveredésének teljes kiküszöbölésével, tetszőleges fajsúlyviszonyok esetén. A vegyszeradagolás rétegenként is megoldható legyen az adagolandó optimális vegyszermennyiség meghatározásával. A szűrő öblítése rétegenként is megvalósítható legyen az öblítési (regenerálási) fázis kedvező üzemi paraméreteinek meghatározásával és a szük­séges öblítővíz mennyiségének csökkentésével. A szűrőrétegek - és indokolt esetben egy kisebb flokkulációs tér - egy berendezésben legyenek el­helyezve, az igényeknek megfelelően változtatható szűrőréteg vastagsággal. A javasolt megoldás egyik alapelve abban áll, hogy a szűrőréteget nem egymás felett, hanem egymás mellett, közös tartányban helyezzük el, a szükségletnek megfelelően változtatható magasság­gal. Két rétegre vonatkozó változat működését a mellékelt ábrán mutatjuk be. Az 1 hengeres szűrőtartány belső tere a 2 válaszfallal van kettéosztva. A 3a és 3b szűrő­ró'tegek a kétoldali térben helyezkednek el. A szűrendő folyadék a 4 csövön érkezik, és felülről lefelé áramlik át a 3a rétegen, illetve az 5a szűrő­fenekén. Ezt követően a 6 csövön jut a folyadék a 3b rétegre, illetve az 5b szűrőfenékre, ahonnan a 169080

Next

/
Thumbnails
Contents