169043. lajstromszámú szabadalom • Zömítéssel rögzített érintkező kivezetés

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 169043 Bejelentés napja: 1973. IV. 26. (EE-2130) Német Demokratikus Köztársaság-béli elsőbbsége: 1972. VIII. 14. (WP H 01 r/165 034) Közzététel napja: 1976. IV. 28. Megjelent: 1977. V. 31. Nemzetközi osztályozás: H 01 R 39/36 Bejelentés napja: 1973. IV. 26. (EE-2130) Német Demokratikus Köztársaság-béli elsőbbsége: 1972. VIII. 14. (WP H 01 r/165 034) Közzététel napja: 1976. IV. 28. Megjelent: 1977. V. 31. 1 ORSZÁGOS ALALMANY HIVATAL 1 Bejelentés napja: 1973. IV. 26. (EE-2130) Német Demokratikus Köztársaság-béli elsőbbsége: 1972. VIII. 14. (WP H 01 r/165 034) Közzététel napja: 1976. IV. 28. Megjelent: 1977. V. 31. Feltalálók: Lenz Rudolf vegyészmérnök, Pfannstiel Diethard mérnök, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Elektrokohle Lichtenberg, Berlin, Német Demokratikus Köztársaság Zömítéssel rögzített érintkező kivezetés 1 A találmány tárgya zömítéssel rögzített érint­kező kivezetés villamos csúszó- és siklóérintkezők­höz, különösen pedig villamosgépek szénkeféihez. „Szénkefe" elnevezésen nemcsak grafit, hanem szén-fém keverékből kialakított keféket is értünk. 5 A szénkefékhez ismeretes módon fémszálakat, különösen vörösréz szálakat villamos vezetés bizto­sítása mellett úgy rögzítenek, hogy a fémszálakat a szénkefén kialakított furatba illesztik, majd fémpor 10 segítségével a szálat a furatban zömítik. A fém­szálak zömítéséhez leginkább réz- vagy vasport al­kalmaznak. A vörösrézporral szemben a vaspor használata annyival hátrányosabbnak bizonyul, hogy az érint- 1S kező feszültségesése ekkor 100-200%-kal magasabb lesz. Ez azt is jelenti, hogy az áram áthaladásának következtében az érintkezőnek kismértékű hőmér­sékletnövekedése is lesz a rézport alkalmazó megol­dással szemben. A zömítési nyomás növelésével 20 nem lehetséges a feszültségesés csökkentése, mivel a kefék szilárdsága azok károsodása vagy szétesése nélkül csak adott értékű zömítőnyomást teszt le­hetővé. A fémszálakat azonban kielégítő szilárd­sággal, az úgynevezett kiszakitási szilárdsággal kell 25 a szénkeféhez erősíteni. Célunk a találmánnyal a zömítéses érintkezők minőségének vaspor alkalmazása melletti megjaví­tása, különösen villamos csúszó- és siklóérintkezők­nél, ezen belül pedig szénkeféknél. 30 A találmány feladata a zömítéssel rögzített éreintke­zőknél a vaspor alkalmazásánál fellépő feszültségesés csökkentése és a zömítéssel rögzített szálak kiszakitási szilárdságának a megnövelése a zömítési nyomás megnövelésenélkül. A feladatot a találmánnyal úgy oldjuk meg, hogy a zömítési porként alkalmazott vasport 0,5-től 5% grafitporral keverjük. Vasporként nem osztályozott vasport alkalmazunk, amelynek Q,4 mm-nél kisebb szemcsenagysága van. A találmány szerinti megoldás nagyon előnyös­nek bizonyul, mivel vasport tartalmazó zömítés esetében is a rézpor alkalmazásakor szokásos ala­csony feszültségesést kapunk. Az adalékként alkal­mazott grafit csökkenti a vasrészecskék egymáshoz képest kialakult súrlódását, és ennek kövekeztében nagyobb kiszakitási szilárdsággal és alacsonyabb fe­szültségeséssel rendelkező zömítéssel rögzített érint­kezőt kapunk, és eközben a zömítési nyomást sem kell növelni. Az adalékanyag továbbá jó villamos vezetőképessége következtében a kialakult rendszer tekintetében sem bizonyul hátrányosnak. Amíg az eddig ismert megoldásoknál a szükséges kiszakitási szilárdság biztosítása céljából zömítéshez osztályo­zott vasport kellett alkalmazni, grafit adalék­anyaggal ellátott vaspor esetében osztályozásra nin­csen szükség, csak 0,4 mm-nél kisebb szemcsenagy­ságot kell biztosítani. A találmányt a továbbiakban egy példa kapcsán ismertetjük. 169043

Next

/
Thumbnails
Contents