169009. lajstromszámú szabadalom • Jódfenol fertőtlenítő készítmény

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. XII. 30. (WE-407) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1969.1.03.(788 926) Közzététel napja: 1971. III. 10. Megjelent: 1977. IV. 30. 169009 Nemzetközi osztályozás: A 61 L 13/00 Feltalálók: Tulajdonos: Abraham Cantor vegyész, Elkins Park, Pennsylvania, Murray William Winicov vegyész, West Laboratories Inc., Long Island, Flushing, New York, Amerikai Egyesült Államok N. Y. Amerikai Egyesült Államok Jód-fenol fertőtlenítő készítmény 1 A találmány tárgya jód-fenol fertőtlenítő készít­mény. Arra a megállapításra jutottunk, hogy fokozott és megfelelő stabilitású, koncentrált vagy hígított formájú jód-fenol készítmények állíthatók elő a fenolos fertőtlenítő szerek és a felületaktív szerek különleges megválasztásával, és az alkotórészek, pontosabban a felületaktív anyag és a fenolos komponens arányának megfelelő megválasztásával. Alapvető tényként állapítottuk meg, hogy stabil készítmények előállítása céljából a fenol fertőt­lenítőszernek legalább diszubsztituáltnak kell len­nie. Pontosabban, a fenolvegyület 2-, 4- és 6-hely­zetei közül legalább kettő, előnyösen három halo­génatommal, nitrocsoporttal, fenilgyökkel, halo­génezett fenil-, benzil-, halogénezett benzilgyökkel, vagy egynél nem több Q-Cs alkilgyökkel vagy Cj-C6 cikloalifás gyökkel van szubsztituálva. A fentiek szerint külön figyelembe nem vett szubsz­tituens a hidrogénatom, halogénatom, vagy egynél nem több további alkilgyök. A találmány szerinti készítmény lényege, hogy 1-10%-ban valamely I általános képletű fenol­vegyületet -amelyben Rí halogénatom, rövidszénláncú alkil-, benzil- vagy 3—6 szénatomos cikloalkilcsoport, R2 halogénatom, R3 pedig hidrogén- vagy halogénatom, 30 és a 2-, 4- és 6-helyzetek közül legalább kettő tartalmaz szubsztituenst, 2,5-35% anionos detergenst, melyből 1-10 súly­rész jut 1 súlyrész fenol-vegyületre, 0,25—5 s% kö­zötti mennyiségű jódot, azzal a megkötéssel, hogy a fenol-vegyület mennyisége mindenkor meghaladja a jód mennyiségét, triszubsztituált fenol-vegyület esetében előnyösen, diszubsztituált fenol-vegyület esetében pedig mindenkor valamely szervetlen sa­vat, amelynek mennyisége legfeljebb 40%, és egy hígítószert, mely utóbbi szilárd hígítószer, egy leg­feljebb 25% alkoholt tartalmazó alkoholos hígító­szer, és a jelenlevő alkoholhoz képest feleslegben levő víz, vagy csak víz, mely ha kizárólagosan alkalmazott hígítószer, akkor a készítménynek lega­lább 10 s%-a, tartalmaz. A találmány szerint alkalmazható szubsztituált fenolok például a következők lehetnek: 20 Diszubsztituáltak: 2,4-dibrómfenol 2,6-dibrómfenol 2,4-diklórfenol 2,6-diklórfenol 4-klór-2-jódfenol 4-klór-2-fenilfenol 6-klór-2-fenilfenol 4-klór-2-ciklopentilfenol 2-benzil-4-klórfenol. 10 15 25 169009

Next

/
Thumbnails
Contents