169005. lajstromszámú szabadalom • Nyitó szerkezet egyadagos tartályokhoz

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ^pr^. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. III. 27. (TO-902) (18. igénypont) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbségei: 1972. III. 29. (P 22 15 215.4) (1-4. igénypont), 1972. XII. 18. (P 22 61 913.2) (5-16. igénypont), (G 72 46 257.8) 1972. IX. 13. (G 72 33 642.6) (17. igénypont) Közzététel napja: 1976. III. 27. Megjelent: 1977. IV. 30. 169005 Nemzetközi osztályozás: A 61 J 1/00, B 65 D 17/00, 78/00 fc.tíHfí'" Feltalálók: Möhrke Klaus vegyészlaboráns, Eggert Heinrich gépészmérnök, dr. Franz Helmut gyógyszerész, Biberach an der Riss, Jarsen Dieter gyógyszerész, Laupheim, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Dr. Kari Thomae GmbH cég, Biberach an der Riss, Német Szövetségi Köztársaság Nyitó szerkezet egyadagos tartályokhoz 1 A találmány tárgya nyitó szerkezet egyadagos tartályokhoz, a tartály tartamának egyszeri kivé­telére, például folyékony vagy pasztaszerű gyógy­szer meghatározott adagjának egyszeri kivételére. Ismeretesek egyadagos tartályok a bennük levő anyag egyszeri kiürítésére, amelyek fröccsöntött, fúvott vagy mélyhúzott kivitelben készülnek. Töl­tetként például oldatok, kenőcsök, emulziók, szi­rupok vagy porok jöhetnek figyelembe. Az ismert egyadagos tartályok úgy nyithatók ki, hogy például az ürítőnyílás környezetéhez rögzített, gömb- vagy szárny alakú fülecset (nipplit) csavaró mozdulattal eltávolítunk, így szabaddá válik az ürítőcsatorna, vagy a lepecsételt, leragasztott vagy lehegesztett nyílást éles szerszámmal —például ollóval vagy késsel — felvágjuk. Az első esetben félő, hogy nem keletkezik mindig csorbamentes ürítőnyílás, ami­lyenre például a szemhez való illesztéskor szükség van, és a fülecs lecsavarásakor esetleg felszabaduló anyagrészecskék eltömik az ürítőnyílást. Az utóbbi esetben pedig fennáll a steril töltet fertőződésének veszélye a kinyitásra használt szerszámmal való közvetlen vagy közvetett érintkezés következtében. Az ismert megoldások egy jellegzetes példája ismerhető meg a 2 293 952 számú US szabadalmi leírásból. Ez a leírás lepecsételt tartályra vonat­kozik, amelyet egy fonal segítségével könnyen ki lehet nyitni anélkül, hogy nyitás közben a tartály megsérülne. A fonal szétválasztja a pecsételési var­ratot egy széles szakaszon, amely mentén a tartály lezárt volt. Az így szabaddá vált széles nyílás nem teszi lehetővé, hogy a tartály töltetét csepp-alakban vagy meghatározott folyadéksugár alakjában juttas­sák a felhasználás helyére — pl. a szembe — pedig 5 általában ilyen szükséglet merül fel a gyakorlatban. Egy másik megoldást ismertet az 1438 487 számú US szabadalmi leírás. Ennél a megoldásnál két, a peremek mentén összeragasztott vagy pecsé­teléssel összezárt papírfólia (papírlemez) képezi a 10 tartályt. A tartály az egyik sarkának a feltépése révén nyitható. Az így előállt nyílás szintén nem teszi lehetővé, hogy a tartály töltetét csepp-alak­ban, vagy meghatározott sugár alakjában juttassák a kívánt helyre. További hátránya ennek a megol-15 dásnak, hogy a nyílásnál éles sarkok illetve perem­részek keletkeznek, amelyek kellemetlen, sőt kife­jezetten káros következmények forrásai lehetnek, mert pl. megsérthetik a bőrt, szemet stb. A találmány révén az ismert megoldások hát-20 rányai kiküszöbölhetők, és a tartály tartalma szer­szám igénybevétele nélkül, egyszerű módon kiürít­hető. A találmány szerinti megoldásnál egy anyag­csík, például fonál vagy pálca az egyik végével belenyúlik az egyadagos tartályba, a középső része 25 kitölti az ürítőcsatornát, amelybe be van hegesztve, pecsételve vagy ragasztva, úgyhogy a csatorna ki­felé hermetikusan le van zárva, és a másik vége kinyúlik a tartályból. Ha a kinyúló fonálvéget meghúzzuk, a hegesztés, pecsételés vagy ragasztás 30 megszakad, és a fonál nehézség nélkül kihúzható a 169005

Next

/
Thumbnails
Contents