168971. lajstromszámú szabadalom • Eljárás munkadarabok felületi megmunkálásához

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 168971 #Ä| Bejelentés napja: 1972. II. 21. (PE-815) Svájci elsőbbsége: 1971. II. 22. (2522/71) Közzététel napja: 1973. VII. 28. Megjelent: 1977. V. 31. Nemzetközi osztályozás: B 24 B 31/00 ^^^KL">r-liíhl ^'^^^^H Bejelentés napja: 1972. II. 21. (PE-815) Svájci elsőbbsége: 1971. II. 22. (2522/71) Közzététel napja: 1973. VII. 28. Megjelent: 1977. V. 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1972. II. 21. (PE-815) Svájci elsőbbsége: 1971. II. 22. (2522/71) Közzététel napja: 1973. VII. 28. Megjelent: 1977. V. 31. Feltaláló: Pletscher Oskar gyáros, Marthalen, Svájc Tulajdonos: Gebrüder Pletscher, Marthalen, Svájc Eljárás munkadarabok felületi megmunkálásához 1 A találmány tárgya eljárás munkadarabok felü­letének megmunkálására, a munkadarab felületével ütköztetett lapos, vagy koptatóképességű részecs­kéket tartalmazó massza segítségével. Az általában ,.homokszórás" elnevezés alatt is- 5 mert eljárás során koptatóképességű részecskéket szórunk egy pl. sűrített levegővel képzett sugáron belül, nagy sebességgel a megmunkálandó felületre. Ezen eljárás egy másik kiviteli alakjánál a koptató­képes részecskék helyett kis golyókat alkalmazunk, 10 amelyek szintén nagy sebességgel ütköznek a mun­kadarab-felülettel. A homokszórásnál elért csiszoló­hatás helyett ez utóbbi esetben tömörítést, és egy bizonyos fokú felületkiegyenlítést érünk el. Mind­két folyamat tulajdonképpen egyedi jellegű, ame- 15 lyek eredménye messzemenőleg a munkát végző személy ügyességétől függ. Ezek a körülmények nem teszik lehetővé a gazdaságos gyártást, mivel a felületfinomságnak az önmagában amúgyis korlá­tozott keretek közötti növelése a szükséges idő- 20 ráfordítás aránytalan növelésével jár. Ismeretes olyan eljárás, ahol a lapos vagy kop­tatóképességű részecskéket á munkadarab felüle­tének megmunkálásakor az előbbi eljárástól elté­rően alkalmazzák amikor is a munkadarabot be- 25 ágyazzák az ilyen részecskékből álló masszába és a masszát, valamint a munkadarabot keringő vagy rezgőmozgásba hozzák. Erre a célra általában több munkadarabot és a részecskéket tartalmazó masszát egy forgómozgást végző, mindkét oldalon zárt, 30 hengeralakú vagy sokszög-keresztmetszetű hordóba, vagy vályúalakú tartályba - melyet egy vagy több vibrátor tart mozgásban - helyezünk be. A forgó­vagy rezgőmozgás következtében a részecskék vé­gighaladnak a munkadarab felületén, melyhez a masszán belüli, részben a nehézségi erőből adódó nyomás következtében hozzányomódnak, és így a felület megfelelő megmunkálást kap. Ebben az esetben is korlátozott a még gazdaságos időráfor­dítással elérhető finomságú fok. A szükséges időráfor­dítás nem áll arányban a kívánt finomságnöveke­déssel. Ehhez járul még az is, hogy a kezelés, azaz a hordók ül. tartályok feltöltése és kiürítése rend­kívül körülményes és időrabló folyamat és elvég­zéséhez a folyamatot meg kell szakítani. Bár meg­kísérelték, hogy a vibrátorok által mozgatott vá­lyúkból az anyag kifolyjon, de a gépi ráfordítás ismét igen tekintélyes, ugyanakkor a cél a részecs­kéket tartalmazó masszát és a munkadarabot fel­vevő vályúnak csak igen komplikált, többdimenziós vibrációs mozgásával érhető el. E mozgások fajlagos tulajdonságaikat illetően (pl. az elmozdulási pálya és a frekvencia) a részecskéket tartalmazó massza és a munkadarabok minőségétől függnek. Ugyan­akkor az ily módon mindenkor létrehozható anyag­áramlás viszonylag lassú, és a munkadarab meghi­básodásához vagy rossz felületkikészítéshez vezet. A folyási sebesség és ezáltal az egyes munkadara­bok megmunkálási ideje is széles határok között változik, úgyhogy a ténylegesen elért felületi fi-168971

Next

/
Thumbnails
Contents