168955. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vezetőképes és zsugorodásra képes polietilén alaktestek előállítására

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1973.1. 23. (MA-2442) Közzététel napja: 1976. III. 27. Megjelent: 1977. IV. 30. 168955 Nemzetközi osztályozás: B 29 C 24/00, H 01 B 1/00 Feltalálók: Mazura János kutatómérnök 40%, dr. Kiss László tudományos munkatárs 22,5%, Kálmán Iván tudományos munkatárs 27,5%, dr! Hedvig Péter tudományos főmunkatárs 5%, Szakos Imre elektrotechnikus 5%, Budapest Tulajdonos: Magyar Kábel Művek, és Műanyagipari Kutató Intézet, Budapest Eljárás vezetőképes és zsugorodásra képes polietilén alaktestek előállítására 1 10 15 A találmány tárgya eljárás vezetőképes és zsu­gorodásra képes polietilén alaktestek előállítására. A poliolefin alapú műanyagokat az ipar számos területén alkalmazzák. Ezek a műanyagok kitűnő elektromos szigetelőtulajdonságokkal rendelkeznek, fajsúlyuk kicsiny, feldolgozásuk (még bonyolult profilokká is) a modern feldolgozástechnikának nem jelent problémát. A rohamos ipari fejlődés következtében azonban igen sok esetben olyan feladatok merülnek fel, amelyek megoldásához a poliolefineket, egyéb tulajdonságaik megőrzése mel­lett, elektromosan vezetővé vagy félvezetővé kell tenni. Elektromosan vezető és félvezető poliolefin­termékeket a fejlett ipari országok egyre növekvő mennyiségben alkalmaznak, például a robbanás­veszélyes anyagok, így a benzin szállításakor, de számos más iparágban is, ahol felületi elektromos feltöltődés veszélye áll fenn, így például kábelipar­ban térerősség csökkentésére vagy árnyékolására számos országban már ipari méretekben állítanak 20 elő vezető poliolefineket [Wire and Wire Prod. 3, 41, (1966)]. Ismeretes, hogy a polietilénben nagyenergiájú sugárzás, vagy más szabadgyököket adó anyagi ini­ciátörok hatására térhálósodáshoz vezető kémiai 25 reakciók játszódnak le. A térháló kialakulása meg­növeli a polietilén hőtűrését anélkül, hogy mecha­nikai jellemzőit jelentősen befolyásolná. A térhálós polietilén érdekes tulajdonsága az úgynevezett „műanyag emlékezet". Ha a polietilén fóliát vagy 30 csövet sugárzással térhálósítják, majd felmelegítik és meggyújtják, vagy kitágítják s ezután újból lehűtik, akkor az hidegen is megtartja nyújtott méreteit, 100 C° fölé melegítve azonban visszanyeri azt az alakját, amelyben a térhálósodás történt. E tulaj­donsága revén például a térhálósított polietilén fólia alkalmas a termékre zsugorítható csomagolás, a térhálósított polietiléncső pedig zsugorítható kábel­végződés-szigetelések kialakítására [dr. Dobó János: „Gyakorlati sugárkémia" 131. o. Műszaki Könyv­kiadó, Budapest]. A polietilén elektromos vezetőképességét vala­milyen vezető adalékanyag vagy elasztomer beke­verésével lehet biztosítani. A vezető adalékanyag például acetilén-korom, az elasztomer pedig például poliizobutilén lehet. A korom-adalékanyag a poli­mer mátrixban láncszerű agregátumot hoz létre, az agregátumok pedig biztosítják az elektromos ára­mot vezető utak kialakulását. A koromtartalom növekedése következtében megnövekszik a mátrix­ban levő vezetőutak koncentrációja is és ez a polietilén kompaundban a fajlagos térfogati ellen­állás csökkenését idézi elő. Ha a vezető polietilén kompaundból készült mintát megnyújtják, akkor ez a minta fajlagos térfogati ellenállásának ugrásszerű növekedését eredményezi. Ennek a jelenségnek kéz­zelfogható magyarázata az, hogy a minta fizikai deformációja a polimer mátrixban kialakult vezető­utak egy részének eltöredelődését idézi elő. 168955

Next

/
Thumbnails
Contents