168938. lajstromszámú szabadalom • Forgókamrás kemence

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. XII. 19. (HU-226) Lengyelországi elsőbbsége: 1971. XII. 23. (P-l 52.423) Közzététel napja: 1973. VI. 28. Megjelent: 1977. IV. 30. 168938 Nemzetközi osztályozás: F 27 B 7/06, 7/36 Feltalálók: Lesniak Chryzant dr. mérnök, Bryjak Edmund dr. mérnök, Katowice, Lengyelország Tulajdonos: Huta „BAILDON", Katowice, Lengyelország Forgókamrás kemence 1 A találmány tárgya forgókamrás-kemence, fémek és ötvözetek gázatmoszférában való termokémiai kezelésére. A találmány tárgykörében olyan forgókamrás­-kemencék ismertek már fémek és ötvözetek gáz- 5 atmoszférában való termokémiai kezelésére, ame­lyeknek hevítőkamrája két végén lezárt csőként van kiképezve, amelyen gázt áramoltatnak keresztül. Az ismert berendezések hátrányos tulajdonsága io abban van, hogy üzem közben az átáramoltatott gázból kiváló anyag nemcsak a munkadarabok felszínére, hanem a hevítckamra falára is lerakódik és ez az idő függvényében egyre vastagodó, laza rétegként vonja be a munkadarabok felszínét, meg- 15 nehezítve ezzel az egész felszín egyenletes kezelé­sét. Ezt a hátrányt eddig azzal próbálták elhárítani, hogy a kemencéket szakaszosan üzemeltették, de a minden ciklus lefutása utáni ürítéssel, tisztítással és újratöltéssel jelentősen csökken a teljesítmény. 20 Másrészt további hátrányként jelentkezett az is, hogy a gázáramból kiváló anyag, főleg ha a termo­kémiai kezelést összetett anyaggal kell végezni, kémiai összetétele változó. Ennek következtében a 25 munkadarabok felszínén keletkező egyenetlen vas­tagságú réteg még összetételében is változó, és a százalékosan nagyobb mennyiségű összetevőkben gazdagabb. Az ilyen körülmények között kezelt munkadarabok selejtszázaléka magas. 30 A találmány feladata olyan forgókamrás­-kemence kidolgozása, amellyel a kezelendő munka­darabok teljes felszíne mentén egyenletes vastag­ságú, azonos kémiai összetételű réteget lehet elérni. A találmány szerint ezt a feladatot azzal oldjuk meg, hogy a forgókamrás-kemence hevítőcsövének belső terében egy a hevítőcső falát és a kezelendő munkadarabokat elválasztó spirál, egy az adott kezeléshez meghatározott gázt bevezető csővezeték és egy a gázt a hevítőcsőből kivezető csővezeték van elrendezve. A találmány szerinti berendezés előnye az, hogy a hevítőcső belső terében elhelyezett spirállal a kezelendő munkadarabok és a hevítőcsőben össze­gyűlő kivált anyag el vannak egymástól választva, ezzel lehetőség nyílik a munkadarab teljes felszíne mentén egyenletes anyagkiválasztás biztosítására. A kezeléskor alkalmazott gázt be-, illetve elvezető csővezetéknek az izzítócső belsejében való elren­dezése pedig biztosítja azt, hogy a termokémiai kezelést ott végezhessük, ahol a gázáramban bevitt anyagok pontosan előírt kiválását biztosító hőmér­sékletviszonyok uralkodnak. A találmány a továbbiakban a találmány szerinti forgókamrás-kemence egy, forgácsolólapkák termo­kémiai kezelésére való példakénti kiviteli alakjának vázlatos rajza segítségével részletesen ismertetjük. A rajzon az 168938

Next

/
Thumbnails
Contents