168931. lajstromszámú szabadalom • Eljárás indikátornyomdafestékjelöléssel ellátott edények előállítására

MAGIT AR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. VIII. 02. (HA-962) Dániai elsőbbsége: 1972. XI. 29. (5965/72) Közzététel napja: 1976. III. 27. Megjelent: 1977. IV. 30. 168931 Nemzetközi osztályozás: B 41 K 3/18, B 41 Ml/28, B 65 B 55/00 Feltalálók: Jensen John művezető, Ronold Olav Anker mérnök, Andersen Poul Erik Guldbrandt mérnök, Odeiíse, Dánia Tulajdonos: A/S Haustrups Fabrieker, Odense, Dánia Eljárás indikátornyomdafestékjelöléssel ellátott edények előállítására 1 A találmány tárgya valamely edénynek és tar­talmának vizes környezetben előre meghatározott ideig és adott hőmérsékletre történő felheyítése során színét változtatható indikátornyomdafesték­-jelöléssel ellátott edények, példaképpen konzerv­dobozok előállítására. Ismeretes, hogy konzervek, így például sonka­konzervek gyártásánál döntő jelentőségű az a kö­rülmény, hogy az előállított termékegységek mind­egyikét a tartósság biztosítása érdekében szükséges hőkezelésnek vessék alá. Ezen belül rendkívül fon­tos a gyártástechnológiai biztonság megteremtése, hogy az előállítás során valóban minden egyes termékegység említett hőkezelése a lehető leg­nagyobb biztonsággal történjék. A körvonalazott probléma megoldása céljából számos intézkedés vált ismertté. Javasolták példaképpen, hogy az autoklá­vokban foganatosított hőkezelés céljából ugyanazon tárolókosárban elhelyezett, meghatározott egység­számot felölelő edénycsoport köré jelölőszalagot helyezzenek el, vagy valamely önragadó vagy nem ragadó, de egyéb módon rögzíthető, megkülön­böztető jelölést vigyenek fel az említett kosarakra. Ugy a jelölőszalagnak mint az említett egyéb jel­legű jelöléseknek közös tulajdonsága kell legyen, hogy vizes környezetben történő hőkezelés hatására színük megváltozzon, s ily módon az említett jelölésekkel ellátott kosarak tartalmáról utólagosan is megállapítható, hogy a technológiailag szükséges hőkezelés megtörtént-e vägy nem. A fenti megoldás hátránya ugyanakkor, hogy nem nyújt tökéletes biztonságot a kosárban elhelyezett egyedek vonat­kozásában, minthogy elképzelhető, hogy a kosárból egy-egy doboz kiesik, amelyet később a hőkezelés 5 után nem hőkezelt dobozzal pótolnak. Javasolták ugyanakkor olyan megoldás alkal­mazását, amely szerint a hőkezelés előtt bizonyos dobozokat szúrópróbaszerűen ecsettel történő fel­hordás útján indikátoifestékjelöléssel látnak el. Az 10 alkalmazott indikátorfesték ebben az esetben is olyan, hogy a vizes környezetben történt hőkezelés során színét megváltoztatja. A fentiekben említett, és ezen utóbbi esetre is érvényes hátrány kiküszö­bölése érdekében kézenfekvőnek tűnne az utóbbi 15 eljárás olyan irányú kiterjesztése, miszerint minden egyes edényt az említett jelöléssel látnánk el, ily módon minden egyedről utólag is megállapítható lenne, hogy a szükséges hőkezelési műveletet el­végezték-e. Ugyanakkor azonban a gyakorlatban 20 elterjedt, hogy a felvitt festékjelölést később le­törlik az ellenőrzési művelet után, továbbá az általában alkalmazott indikátorfesték olyan csekély mértékben tapad csak az edényre, hogy akaratlanul is könnyen letörölhető. Ily módon az utóbb rész-25 létezett módszer sem nyújt tökéletes biztonságot afelől, hogy vajon a felvitt jelölést már eltávolí­tották-e, vagy időközben akaratlanul letör­lődött, más szóval lehetőséget ad hőkezelésnek nem alávetett, és kétszer vagy többször hőkezelt kon-30 zervek ellenőrizetlen előállítására is. 168931

Next

/
Thumbnails
Contents