168929. lajstromszámú szabadalom • Leállító szerkezet erőgépekhez

MAGTÁR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972. V. 11. (GA-1092) Közzététel napja: 1976. III. 27. Megjelent: 1977. III. 31. 168929 Nemzetközi osztályozás: F 02 D 17/04 f-Gl *~ - X u - 1 Feltaláló: Sólyom István oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Ganz-MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépi« Budapest Leállító szerkezet erőgépekhez 1 A találmány olyan leállító szerkezet, amely biz­tosítja távvezérelt, kényszerkenésű erőgépek táv­működtetett üzemszerű leállítását és ellátja annak kenőolaj-nyomáshiány elleni védelmét. Távvezérelt automatikus szabályozóval felszerelt erőgépeknél szükség van távműködtethető leállító szerkezetre. A legtöbb esetben a beavatkozás módja olyan, hogy egy zárt teret fel kell tölteni nyomóközeggel, vagy eUenkezőleg, egy nyomó­közeggel feltöltött teret le kell üríteni. A beavat­kozás következményeként az erőgép energia-betáp­lálása megszűnik, például Diesel-motornál meg­szűnik a tüzelőanyag befecskendezése az égőtérbe, vagy vízturbinánál a víz-hozzávezetés a járókerékre. A nyomóközeg rendszerint olaj vagy levegő. így pl. ha a Diesel-motor befecskendező szivattyújának szabályozó rúdját elmozdító munkahengert nyomó­közeggel töltjük fel, ennek következtében az a befecskendező szivattyú szabályozó rúdját az állító szerv ellenében „állj" helyzetbe tolja el, más eset­ben ha a Diesel-motor szervoerősítésű szabályozója munkahengerének vezérelt teréből kiengedjük a nyomóközeget, az állító szerv ennek következ­ményeként a befecskendező szivattyú szabályózó rúdját „állj" helyzetbe állítja. Az erőgépek többsége kényszerkenésű. Az erő­gép élettartama szempontjából döntő fontosságú, hogy a kenőolaj nyomása üzem közben megfelelő legyen, mert ellenkező esetben az erőgép rendkívül rövid idő alatt tönkremegy. Ezért a korszerű erő­gépeket olyan automatikus védelmi berendezéssel szokás felszerelni, mely haladéktalanul leállítja az erőgépet, ha a kenőolaj-nyomás egy megengedett 5 határérték alácsökken. Az erőgépek üzemeltetésénél az alapfeladat vég­rehajtásán kívül a következő járulékos követel­ményeket szokták támasztani a kenőolaj-nyomás-10 -hiány ellen védő szerkezettel szemben: - ne egy független, állandó nyomás értéken kapcsoljanak, hanem a kapcsolási határérték az erőgép fordulatszámának folytonos függvénye le-15 gyen, - a szerkezet rendelkezzék olyan távjel-adóval, amelynek segítségével a kezelő a vezérlőállásban is tájékoztatható arról, hogy az erőgép elégtelen ke­nőolaj-nyomás miatt állt meg, 20 -a szerkezet rendelkezzék olyan mechanikus reteszeléssel, mely megakadályozza az erőgép újra­indítását és csak az erőgépnél oldható fel, továbbá amelyen látható, hogy reteszelt vagy oldott állás-25 ban van-e, -a szerkezet ne adjon jelzést és ne történjék reteszelés, ha az erőgép más ok miatt, pl. üzem­szerű leállítás következtében áll le, - a szerkezet ne nehezítse vagy gátolja az erő-30 gép üzemszerű indítását, 168929

Next

/
Thumbnails
Contents