168893. lajstromszámú szabadalom • Kétoszlopos szállítóeszköz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. X. 27. (BA-2819) Bulgáriai elsőbbsége: 1971. X. 27. (18.871) Közzététel napja: 1976. III. 27. Megjelent: 1977. IV. 30. 168893 Nemzetközi osztályozás: B 66 F 11/00 Feltaláló: Kaiabadjakov Peter Nedjalkov oki. mérnök, Gabrove, Bulgária Tulajdonos: DSO „Balkankar", Szófia, Bulgária Kétoszlopos szállítóeszköz 1 A találmány kétoszlopos szállítóberendezésre vo­natkozik, amely raktárházakban alkalmazható a szükséges emelő- és szállító munkafolyamatok el­végzésére rakodólapon elhelyezett áruterhek szállí­tásához. 5 Ismeretesek olyan kétoszlopos szállítóberende­zések, amelyeknél az emelőmechanizmus a fém­konstrukció felső vízszintes gerendájába van be­építve, míg maga a rakodókeret két vízszintes és két függőleges gerendából tevődik össze, amelyek 10 négy sarkokban egymáshoz szilárdan vannak rög­zítve. Ilyen módon a rakodókeret nagy távolságra van az alsó és a felső vízszintes gerendától. Ezt a távolságot a vezetőfülke méretei határozzák meg, amely a rakodókeretre van rögzítve. Az emelő- 15 mechanizmus úgy van felszerelve, hogy az emelő­dob forgástengelye egybeesik a szállítómanipulátor elmozdulási irányával. Ez két kötéllel rendelkezik, amelyeknek szabad végei a rakodókeret felső víz­szintes gerendáihoz vannak rögzítve. 20 Az ilyen konstrukciójú kétoszlopos szállító­manipulátorok azzal a hátránnyal rendelkeznek, hogy a raktárházat kellően ki nem használható magassággal kell megnövelnie, a rakodókeret füg- 25 góleges és vízszintes gerendái közötti szilárd össze­köttetés miatt van a rakodókeret felső végállásnál. Ezeknél a kétoszlopos szállítóberendezéseknél, ill. manipulátoroknál ugyancsak nehézkessé válik a ter­heknek a rakodókereten kézzel történő kezelése, 30 mivel a teher mélyen a gépkezelő alatt helyezkedik el, aki a rakodókeretre rögzített vezetőfülkében tartózkodik A találmány elé kitűzött cél az,, hogy egy olyan kétoszlopos szállítóberendezést hozzunk létre, amelynél az említett hátrányok kiküszöbölhetők, azáltal, hogy a rakodókeret magasságában állítható kivitelű. A kitűzött feladatot a találmány azáltal oldja meg, hogy olyan kétoszlopos szállítóeszközt alkal­maz, ahol a rakodókeret felső vízszintes tartó­gerendája el tud mozdulni az alsó vízszintes ge­rendához képest, a felső vízszintes tartógerenda relatív elmozdulását a rászerelt, äz emelőkötélhez rendelt két terelőgörgő biztosítja. Ezen kötél első végei az alsó vízszintes gerenda függőleges oszlo­paihoz vannak rögzítve. A felső vízszintes tartó­gerendára reteszelőmechanizmusok vannak szerelve, amelyek biztosítják, hogy a felső vízszintes tartó­gerenda az alsó vízszintes gerenda függőleges osz­lopaihoz képest nem mozdul el, amikor az utóbbi gerendát felemelik. Ugyancsak lehetőség van a ve­zetőfülkének az első vízszintes gerendához képesti elmozdítására is. A találmány előnye abban a tényben mutat­kozik meg, hogy a rakodókeret felső végállásban a hasznos magasságnál mutatkozó veszteség csökken, és a gépkezelő kedvezőbb helyzetben helyezkedhet' el a teher manipulálásához. 168893

Next

/
Thumbnails
Contents