168884. lajstromszámú szabadalom • Keverőberendezés

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. XI. 28. (ZA-368) Lengyelországi elsőbbsége: 1972. XII. 01. (P-l 59.207) Közzététel napja: 1976. II. 28. Megjelent: 1977. IV. 30. 168884 Nemzetközi osztályozás: B 01 F 7/00 Feltalálók: Kieityka Eugeniusz technikus, Gliwice, Biela Piotr technikus, Saíbut Andrzej technikus, Kedzierzyn, Lengyelország Tulajdonos: Zakfad Doswiadczalny przy Zakíadach Urzadzen Chemicznych „Metalchem", Kedzierzyn, Lengyelország Keverőberendezés 1 A találmány tárgya berendezés szilárd és tésztaszerű anyagok keverésére és homogenizálására, különösen robbanóanyagok előkészítésénél való alkalmazásra. Az ismert keverőberendezések hengeres tartály- 5 ból állnak, amelyben függőleges, bolygómozgást végző forgórészek vannak elrendezve. A forgórészek lapos, kör- vagy elliptikus keresztmetszetű vízszin­tes karokkal vannak ellátva. Egy-egy forgórész több, eltérő magasságban elrendezett karral van 10 ellátva. A forgó karok hatást gyakorolnak a keverni kívánt anyagokra, ez a hatás azonban csak a karok közvetlen közelében intenzív. A tartálynak a karok hatósugarán kívüli részeiben az anyagré­szecskék kölcsönös keveredése jelentéktelen mér- 15 tékű és ezért kielégítő homogenitás csak hosszú keverési folyamattal érhető el. Különösen nehéz folyadékokat és szilárd testeket megfelelően összekeverni, mivel a nehéz alkotórészek a tartály fenekén leülepednek. Homogén keverék nyerése 20 érdekében a keverőberendezés leállítása után a tartály fenekére leülepedő anyagot kézzel fel kell emelni és tovább keÜ keverni. Ez a munka igen nehéz és például robbanóanyagok keverésénél a kezelőszemélyzet számára életveszélyt jelent. 25 Egyes keverőberendezések lapos, rézsútosan elrendezett keverőelemekkel vannak ellátva, ame­lyek oly módon hatnak a keverni . kívánt anyagokra, hogy ezek függőleges irányban kény- 30 szerülnek eltolódni. Ennek ellenére ragadós anya­gok, továbbá nagy sűrűségkülönbséget mutató alkotórészek keverése esetén továbbra is szükséges a tartály fenekére leülepedő réteg felkeverése. A találmány célja olyan keverőberendezés létrehozása, amely mentes ezektől a hiányosság­októl, teljesen mechanizálja a keverést, ugyanakkor a* hasonló típusú berendezésekhez viszonyítva azonos keverési idő alatt jobb keveredést biztosít és nagyobb teljesítményű. A kitűzött célt a találmány értelmében olyan keverőberendezéssel érjük el, amelynek lapos, rézsútos karokkal ellátott forgórészei vannak és ezek a forgórészek kiegészítőleges ciklikus alternáló mozgást végeznek. A forgórészek forgásiránya változtatható és bolygókerekes hajtóművel is össze vannak kapcsolva. A forgásirányváltás a választott keverési ciklusnak megfelelően történik. A forgóré­szek alternáló mozgása a forgórészek közvetlen hatósugarát kiterjeszti, a rézsútosan elrendezett forgórészkarok a kevert anyagot a forgásiránynak megfelelően fel-le mozgatják. Ebben az esetben a komponenseknek a keverési térben való mozgatása igen intenzív, így a keverési és homogenizálási folyamat jelentős mértékben megrövidül. • A találmányt a következőkben a csatolt rajzon vázolt kiviteli példa alapján ismertetjük. Az 168884

Next

/
Thumbnails
Contents