168864. lajstromszámú szabadalom • Váltakozó kényszeráramlású, recirkulációs csatorna nélküli, külső léghevítéses kerámiaipari kamrás szárító

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1974. XI. 04. (SI-1435) OBSZAGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1975. III. 28. Megjelent: 1977. III. 31. 168864 Nemzetközi osztályozás: F 26 B 3/04 Feltalálók: Magyar Ernő oki. gépészmérnök 80%, Fehér Antal oki. villamosmérnök 20%, Budapest Tulajdonos: Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest Váltakozó kényszeráramlású, recirkulációs csatorna nélküli, külső léghevítéses kerámiaipari kamrás szárító 1 2 A találmány tárgya váltakozó kényszeráramlású, recirkulációs csatorna nélküli, külső léghevítéses ke­rámiaipari, főként tégla-, és cserépipari kamrás szá­rító, amelynek kamrája két, szimmetrikus áramlási körre van osztva, a hasznos kamratér felett kering- 5 tető csatornája és ebben ventillátora van, továbbá a kamra felett friss levegőt szállító elosztó csatornája és a szabadba kivezető gyűjtőcsatornája, valamint ki- és belépő csappantyú terei, és ezekben csap­pantyúi vannak. 10 A kerámiaiparban eddig ismert állandó irányú kényszeráramlású kamrás szárítóban a szárítást a kamrán belül, vagy kívül felmelegített levegőnek a szárító keresztirányában, vagyis a kamrák hossz­irányában való állandó irányú áramoltatásával vég- I5 zik. A páratelt levegő egy részét a szárítás egy meghatározott időszakában a szabadba bocsátják és friss levegővel pótolják, egy másik időszakban egy részét recirkuláltatják. A fenti folyamathoz a szárítóban a kamrák 20 felett csatornarendszert alakítottak ki. A csatorna­rendszer általában egy középső gyűjtőcsatornából, ennek két oldalán elhelyezett két recirkulációs csatornából, végül két külső elosztó csatornából áll. E csatornákat egy-egy csappantyú kapcsolja össze a 25 kamratérrel. A kamrás szárítóban -az üzemi épületben való gazdaságos elhelyezés érdekében - a 15 m körüli legkisebb kamrahossz, illetve ennek megfelelően 6 m körüli hasznos átáramlási hossz alakult ki a 30 gyakorlatban. Az aránylag hosszú, de már tovább nem csökkenthető, 6m körüli hasznos kamratér átáramlásakor a levegő szárítóképessége a kilépésnél annyira csökken, hogy az itt elhelyezkedő termék száradási ideje lényegesen hosszabb a belépési ol­dalhoz képest. E helyzet javítása céljából az újabb szárító meg­oldásoknál változatlan átáramlási hosszak, illetve kamraméretek mellett az áramlás irányát bizonyos időközönként változtatják, miáltal a kilépési olda­lon legrosszabbul száradó termék kerül felváltva a legjobb körülmények közé és a két oldal egyfor­mán szárad. így a hasznos tér közepén levő ter­méknél ugyan még mindig száradási lemaradás lesz, de a fél kamrahossz miatt jóval kisebb mértékben. A váltakozó áramlási irányú ismert szárító be­rendezések közül a legkorszerűbbet a 163 938 lajst­romszámú magyar szabadalom ismerteti. Ennél a megoldásnál a váltakozó áramlási irány mindegyi­kénél azonos légcsere játszódik le, a kétféle áram­lási irányban a szárítási viszonyok azonosak, ezért a szárítás a megengedett legnagyobb sebességgel, vagyis a legrövidebb szárítási időtartammal végez­hető. Annak ellenére, hogy ez a megoldás heiső és külső léghevítést is lehetővé tesz, bizonyos esetek­ben recirkulációs csatornát és a felső keringtető csatornában félkamránként két bevezető és két kivezető csappantyút igényel. Külső léghevítés ese­tén csupán a belső léghevítő marad el. 168864

Next

/
Thumbnails
Contents