168835. lajstromszámú szabadalom • Hőkompenzált mikrohullámú üregrezonátor

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1974. II. 13. (01-170) Közzététel napja: 1975. XII. 29. Megjelent: 1977. III. 31. 168835 Nemzetközi osztályozás: H 01 p 7/06 Feltalálók: Kardos István oki. villamosmérnök 35%, Denk Attila oki. villamosmérnök 35%, Leisztinger József oki. gépészmérnök 15%, Major Béla oki. gépész technikus 15%, Budapest Tulajdonos: ORION Rádió és Villamossági Vállalat, Budapest Hőkompenzált mikrohullámú üregrezonátor A találmány tárgya: Hőkompenzált mikro­hullámú üregrezonátor, célszerűen egymással csatolt üregrezonátorokból alkotott mikrohullámú sáv­szűrő. 5 Mint ismeretes a mikrohullámú hírközlő beren­dezések egyik fontos áramköri eleme a sávszűrő, amelynek az a feladata, hogy a mikrohullámú spektrumból a kívánt frekvenciákat kiválassza. A mikrohullámú berendezésekben alkalmazott szűrők 10 száma, típusa, az alkalmazás helye és a szűrők jellemzői határozzák meg alapvetően a berendezé­sek műszaki paramétereit. A szűrőkkel szemben legfontosabb követelmény az, hogy az elektromos jellemzők főleg azonban a frekvencia stabilitása 15 minél jobb értékű legyen. A frekvencia stabilitás szempontjából az üregrezonátorokból felépített mikrohullámú szűrőket, főként a hő hatására tör­ténő anyagtágulás, pontosabban a hőtágulás követ­keztében az üregrezonátor üregének térfogatválto- 20 zása befolyásolja. A hő hatására történő térfogatváltozás okozta frekvencia változást az ismert szűrőknél kis hőfok tényezőjű - pl. invár — anyag alkalmazásával, vagy 25 hőkompenzálással igyekeztek csökkenteni. Az ismert mikrohullámú szűrők négyszög ke­resztmetszetű üregrezonátorokból kialakított tí­pusait oly módon hőkompenzálták, hogy az üreg­rezonátor hő hatásra történő térfogatváltozását, az 30 üreg belső falának, vagy a fal egy részének memb­ránként kialakított részét invár anyaghoz rögzí­tették. Ha hő hatására az üreg térfogata megválto­zott akkor az invár anyag a membrán elmozdítá­sával olyan irányban hangolta el az üreg rezonan­ciafrekvenciáját, hogy ezzel az üreg térfogatválto­zása okozta frekvenciaváltozást kompenzálta. (Lásd, pl. a 135 685 sz. csehszlovák és 979 768 sz. angol szabadalmi iratokat). Ez a megoldás a négyszögle­tes keresztmetszetű üregrezonátoroknál javította ugyan a frekvencia stabilitást, azonban igen bo­nyolultá tette a szűrő felépítését és jelentősen növelni kellett a szűrő külső geometriai méreteit is. Az ismert megoldás másik hátránya az volt, hogy a kör keresztmetszetű rezonátorokból alko­tott szűrők frekvencia stabilizálására nem volt al­kalmas, ugyanis a kör keresztmetszetű üregrezo­nátoroknál a feszültség és áram maximumok helyei másként alakulnak mint a négyszög rezonátoroknál és így a frekvencia elhangolás az ismert megoldás szerint technológiailag megoldhatatlan, ugyanis az üreg palástjának egy része membránként nem volt kialakítható. A fenti okokra vezethető vissza, hogy kör ke­resztmetszetű rezonátorokból alkotott hőkompen­zált mikrohullámú üregrezonátorokból készített szűrők nem voltak ismeretesek. 168835

Next

/
Thumbnails
Contents