168821. lajstromszámú szabadalom • Membránszivattyú folyékony halmazállapotú anyagok adagolására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1973. IX. 19. (ME-1661) Közzététel napja: 1975. XII. 29. Megjelent: 1977. II. 28. 168821 Nemzetközi osztályozás: G 01 f 11/00 t: JÍ; Feltalálók: Pandul Béla oki. villamosmérnök, Odrobina András oki. gépészmérnök, Pécs Tulajdonos: Vegyiműveket Tervező Vállalat, Budapest, Mecseki Ércbányászati Vállalat, Pécs Membránszivattyú folyékony halmazállapotú anyagok adagolására 1 A találmány membránszivattyú folyékony hal­mazállapotú anyagok, pl. vegyszerek adagolására, amely alkalmas villamosjelek vagy kézi beállítás függvényében alacsony szabályozási tartományban is, pl. a névleges szállítási teljesítmény 5%-ánál, 5 pontos és határozott mennyiségek szállítására. A korszerű iparban, pl. a vegyipar, gyógyszer­ipar, energiaipar, papír- és textilipar, élelmiszeripar vagy a szennyvíztisztítás, műanyagipar, stb. terüle- 10 tein egyre jobban elterjedő folyamatos technoló­giák fontos előfeltétele, hogy a szükséges adalék­anyagok: oldatok, savak, lúgok, katalizátorok, reagensek, habzásgátlók, derítők, oxidáló és redu­káló vegyszerek, stb. a szükséges helyen pl. 15 nyomás alatt álló térbe az alapanyag valamelyik vagy többféle paraméterének függvényében (pl. pH érték, hőfok, áramló mennyiség, stb.) a technológia által megkívánt mennyiségben beadagolhatok legye­nek. E célból többféle berendezést dolgoztak ki és 20 alkalmaznak. Legismertebb berendezés a dugattyús szivattyú, önműködő nyomásvezérelt szívó és nyomószelepek­kel. A szállított közeg mennyiségét a dugattyú lökethosszának változtatásával, vagy a szivattyú 25 meghajtó motorjának fordulatszám változtatásával szabályozzák. A lökethossz változtatását üzem közben a motor és a dugattyúhajtó rúd közé iktatott karos-csuklós mechanizmus kar-arányainak változtatásával érik el. 30 Az alapanyag paramétereihez viszonyítva az adalékanyag mennyiség pontos beállításához, a lökethossz üzem közbeni változtatását különböző bonyolult mechanikus berendezéssel oldják meg, pl. szervo motorrá hajtott kar-arány állító, sűrítettleve­gővel működtetett kar-arány állító, helyzetérzékelő­vel kombinálva, stb. mindezek mellett megtartva a kézi mechanikus szabályzás lehetőségét is. Az adagolt folyadékmennyiséget a lökethossz változá­sok arányában előre bekalibrálják. Az adagolt mennyiség löketszám szerinti szabá­lyozásánál a villanymotor vagy egyéb motor fordulatszámát mérték és szabályozták, ennek arányában előre bekalibrálták a szállítandó mennyi­séget. Ismeretesek olyan adagoló szivattyúk is, ahol a dugattyú mozgatását elektromágnessel végzik és annak löketszáma, illetve lökethosszúsága arányá­ban kalibrálták és szabályozták az adagolt mennyiségeket. A technika jelenlegi állása szerint tehát az adagolt folyadékmennyiségeknek mindig egy stabil, vagy pontosan szabályozott és pontosan ismert dugattyú lökethosszúsággal arányosnak kellett lenniök. Az iparban az adagolószivattyúk többsége agresszív maró hatású folyadékok adagolását végzi, ami újabb problémákat vetett fel. Maga a dugattyú, a henger és azok tömítései, a hajtórúd 168821

Next

/
Thumbnails
Contents