168805. lajstromszámú szabadalom • Víztelenítő berendezés gépjárművek sűrített levegős készülékeihez

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ijr^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. XII. 09. (KO-2382) Német Szövetségi KÖztársaság-beli elsőbbsége: 1969. XII. 11. (Pl 9 62 132.0) Közzététel napja: 1971. VII. 29. Megjelent: 1977. II. 28. 168805 Nemzetközi osztályozás: F 16 T 1/12 : I ( I ' Feltaláló: Honig Hans mérnök, München, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Knorr-Bremse GmbH., München, Német Szövetségi Köztársaság Víztelenítő berendezés gépjárművek sűrített levegős készülékeihez A találmány víztelenítő berendezés gépjárművek sűrített levegős készülékeihez egy a kompresszor által szállított sűrített levegőt hűtő hőcserélővel és egy azután kapcsolt önműködő kondenzvíz levá­lasztó val. Mint ismeretes, ilyen víztelenítő berendezéseknél alacsony léghőmérséklet esetén előfordulhat, hogy a sűrített levegőből a hőcserélőben kikonden­zálódott kondenzvíz megfagy és a sűrített levegő útja a hőcserélőben eldugul. A hőcserélő ilyen eldugulásának következtében a kondenzleválasztó szelep, amely a kondenzvíznek az atmoszférába történő kifúvására szolgál befagyhat, tömítetlenné válhat és így a gépjármű sűrített levegős készüléke észrevétlenül kiesik. A találmány feladata a bevezetőben említett típusú víztelenítő berendezés létesítése, amelynél a hőcserélő befagyása és a kondenz leválasztó sze­lepének befagyása miatt a géjármű sűrített levegős készüléke nem esik ki. Ezt a feladatot a találmány szerint azáltal old­juk meg, hogy a kondenzvíz leválasztó sűrített levegős kimenete és a víztelenítő berendezés sűrí­tett levegő kimenete között egy visszacsapószelep van elrendezve és egy visszacsapószeleppel ellátott légvezető csatorna van kialakítva, amely a víztele­nítő berendezés sűrített levegő bevezetésétől, a kondenzvíz leválasztót áthidalva a víztelenítő beren­dezés sűrített levegő kimenetéhez vezet. A találmányt részletesen kiviteli példa kapcsán, a rajz alapján ismertetjük, amelyen egy víztelenítő berendezés látható sematikus ábrázolásban. Egy nem ábrázolt kompresszortól, amely ugyan­csak nem ábrázolt és a jármű hajtására szolgáló robbanómotorral lehet összekapcsolva, csővezeték vezet egy a víztelenítő berendezést befogadó 2 ház bemeneti csatlakozójához. Az 1 bemeneti csatla­kozó után hűtőkigyóként kialakított 3 hőcserélő van kapcsolva, amely excentrikusan egy hengeres függőleges 4 kondenzációs térbe torkollik a 2 házon belül. A 4 kondenzációs térbe felülről köz­pontosán, kerületén sugárirányban kifelé nyúló 5 ütközőlapátokká ellátott 6 kimenőcső nyúlik. A 6 kimenőcső rugóterhelésű 7 visszacsapó szelepen ke­resztül 8 térbe torkollik, amely a víztelenítő beren­dezés 9 kimenőcsatlakozójával áll kapcsolatban. Az 1 bemeneti csatlakozótól 10 légvezető csatorna vezet 11 rugó által zárásirányban terhelt 12 vissza­csapószelepen keresztül a 8 térbe. A 9 kimeneti csatlakozóhoz, nem ábrázolt nyomásszabályozó van csatlakoztatva a gépjármű légsűrítője számára. A 4 kondenzációs tér fenekét 13 kapcsolórúd által át­tört 14 membrán alkotja. A 13 kapcsolórúd felső végén a 14 membránnal együttműködő 15 tömítő­tárcsát hord és alsó végén 16 szeleplapot, amely a 2 ház 17 szelepülékével dolgozik együtt. A 16 szeleplap a 14 membrán alatti 19 kondenzációs gyűjtőtérből az atmoszféra felé vezető 18 nyílást 30 zárja vagy nyitja. 10 15 20 25 168805

Next

/
Thumbnails
Contents