168770. lajstromszámú szabadalom • Tömítés osztott házzal rendelkező csapokhoz

MAGYAR SZABADALMI 168770 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS JÉ| Bejelentés napja: 1973. VIII. 23. (FI—540) Nemzetközi osztályozás: F 16 K 41/00 W^m Svájci elsőbbsége: 1972. VIII. 24. ( 12" 531/72.) Közzététel napja: 1975. XII. 29. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1978. III. 31. ':' Feltalálók: Kreis Walter mérnök, Trösch Paul konstruktőr, Schaffhausen, Svájc Tulajdonos: Georg Fischer Aktiengesell­schaft, Schaff hausen, Svájc Tömítés osztott házzal rendelkező csapokhoz A találmány tárgya tömítés osztott házzal rendel­kező csapokhoz, amely tömítés egy test, de két ré­sze különböztethető meg, melyek közül az egyik a csapházfelek között elhelyezkedő tömítőgyűrű, míg a másik az orsót körülfogó tömítőgyűrű. A tömí­tés a csapházfelekben - az orsót övező házrészek­ben is - kialakított egymásba folyó hornyokba il­leszkedik. Ismert már osztott csapházak számára készült tö­mítés, pl. az 1 733 610 számú német szabadalmi le­írásból, ahol az orsóhoz tartozó gyűrűből és a csap­házhoz tartozó gyűrűből álló tömítés egyrészes gyű­rű alakú zsinór tömítésként van kiképezve és ez a két csapházfélben kialakított horonyba illeszkedik. Hátrányos ennél a tömítésnél, hogy a nyomás alatt kényszerűen fellépő rugalmas alakváltozás (ún. di­namikus tömítés) miatt az orsón elhelyezett gyűrű tömítési funkciója nem biztosított. Üzemközben ugyanis a belső nyomás a tömítőzsinór rugalmas anyagát a horonyban sugár irányban kifelé nyomja, és ennek következtében az kerületi irányban kitá­gul. Azokon a helyeken, ahol a csapház-tömités az orsó-tömítés gyűrűjébe megy át, ott az utóbbit su­gárirányban kifelé húzza. Ezáltal az orsó tömítési funkciójában zavar keletkezik vagy esetleg áteresz­tővé válhat. A találmány feladata, hogy az előbbiekben ismer­tetett típushoz tartozó csapoknál fennálló tömítési nehézségeket kiküszöböljük és változó vagy nagy belső nyomásoknál is tartós, hibátlan tömítést biz-10 15 20 25 30 tosítsunk. A találmánynak megfelelően ezt úgy ér­jük el, hogy az orsóhoz tartozó tömítő gyűrű és az ahhoz csatlakozó, a csapházhoz tartozó tömítőgyűrű közötti átmeneti szakaszban a tömítést és/vagy a hornyot anyagráhagyással alakítjuk ki, hogy a csap összeszerelt állapotában az orsótömítésnek lényegé­ben a csapházfélrészek illesztési felületei irányában az orsó kerületére ható szabályozott előfeszítést lé­tesítsük. A rajzokon a találmányt példaképpen kiviteli ala­kok kapcsán szemléltetjük. Az 1. ábra két csapházfélből álló golyóscsapot szemléltet metszetben, behelyezett tömítéssel. A 2. ábra a tömítés oldalnézete. A 3. ábra a tömítés felülnézete, ahol az orsó tö­mítőgyűrűje és a csapház tömítőgyűrűje közötti át­meneti szakaszok jól láthatók. A 4. ábra a találmány szerinti tömítés egy kivi­teli alakjánál az egyik átmeneti szakaszt szemlélteti nagyított léptékben. Az 5. ábra az egyik előnyös tömítési profilt na­gyított léptékben mutatja. A 6. ábra az átmeneti szakasz egy változata a 4. ábrához hasonló ábrázolásban. Az 1. ábrán szemléltetett 10 golyós csap két rész­ből, az 1 és 3 csapházfélből áll, melyek a 2 orsóval ellátott golyós 4 testet fogják közre és 5 tömítés segítségével vannak tömítve. Az 1 és 3 csapház­felek 12 érintkezőfelület mentén a rajzon külön nem 168770 1

Next

/
Thumbnails
Contents