168731. lajstromszámú szabadalom • Szubsztituált azepin-karbotiotátokat tartalmazó gyomirtószerek és eljárás a hatóanyagok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG <pr^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. VI. 28. Bejelentés elsőbbsége: Német Szövetségi Köztársaság: 1973. VI. 30. (P 23 33 397.3) Közzététel napja: 1976. II. 28. Megjelent: 1977. X. 31. (BA—3098) 168731 Nemzetközi osztályozás: C 07 D 41/08 C 07 C 53/00 A 01N 9/20 Feltalálók: Dr. FISCHER Adolf biológus, Mutterstadt, Dr. HANSEN Hanspeter vegyész, Ludwigshafen, Dr. KOENIG Karl-Heinz vegyész, Frankenthal, Dr. ROHR Wolfgang vegyész, Mannheim, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: BASF Aktiengesellschaft cég, Ludwigshafen am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság Szubsztituált azepin-karbotioátokat tartalmazó gyomirtószerek és eljárás a hatóanyagok előállítására i A találmány új szubsztituált lH-azepin-karbotioátokat hatóanyagként tartalmazó gyomirtószerekre, valamint a hatóanyagok előállítására vonatkozik. Ismeretes, hogy az S-etil-hexahidro-lH-azepin-karbo­tioátokat haszonnövény kultúrákban, például árpa, bú- 5 za és rizs kultúrákban nemkívánatos növények irtására használják (995 316 számú brit szabadalmi leírás). Ha­tása azonban nem kielégítő. Azt találtuk, hogy az I általános képletű alkil-lH-aze­pin-karbotioátoknak jobb gyomirtó hatása van, mint az 1° említett ismert hatóanyagnak. Az I általános képletben X oxigén- vagy kénatomot, R1 metil- vagy etilcsoportot jelent, n értéke 2 vagy 3, és ha R1 etilcsoportot jelent, n értéke 1 is lehet, és R2 adott esetben halogénatommal, hidroxil-, ciano- vagy alkoxicsoporttal egyszerre vagy 15 többször szubsztituált 1—4 szénatomos alkil- vagy 2—4 szénatomos alkenilcsoportot, például metil-, etil-, pro­pil-, izopropil-, butil-, szek-butil-, terc-butil-, allil-, pro­pargil-, butinil-, (3-kIóretil-, diklórallil-, triklórallil-, 2--metil-3-diklóraIliI-, ß-cianetil-, ß-metoxietil-csoportot 20 vagy egy II általános képletű csoportot jelent — ebben a képletben R' halogénatomot, így fluor-, klór-, bróm­vagy jódatomot, vagy nitro-, ciano-, metoxi-, etoxi-, alkil-csoportot, például metil- vagy etil-csoportot jelent, k értéke 0, 1 vagy 2, és m értéke 0 és 4 közötti egész 25 szám, és R' azonos vagy különböző szubsztituenseket képvisel, ha m értéke nagyobb, mint 1. A találmány szerinti hatóanyagoknak jobb gyomirtó hatása van, mint az S-etil-hexahidro-lH-azepin-1-karbotioátnak, és a haszonnövények jobban tűrik. 30 Az I általános képletű vegyületek úgy állíthatók elő, hogy egy klórhangyasav-tioésztert alkilszubsztituált 1H­-azepinnel reagáltatunk. A vegyületek úgy is előállítha­tók, hogy szubsztituált lH-azepineket a megfelelő N­-karbonsavklorid alakjában merkaptánokkal reagálta­tunk. Az lH-azepinek előállítását például R.C. Elder­field, Heterocyclic Sompounds 9. kötet, 224 (1967), a 738 448 számú német szövetségi köztársasági szabadal­mi leírás és a Tetrahedron Letters 1970, 3791 ismerteti. A 2,3-dimetil-hexametilénimint (fp.72 91—93°) például Schmidt-reakcióval a megfelelő ketonból, majd ezt kö­vető redukcióval állíthatjuk elő. A 2,7-dimetil-hexameti­lénimin (fp.2 7 70°) a megfelelő diamin reduktív ciklizálá­sával állítható elő. 1. példa S-(n-PropiI)-(2,3-dimetil-1 H-azepin)-1 -karbotioát 9,5 sr. 2,3-dimetil-lH-azepinhez és 7,6 sr. trietilamin­hoz 60 sr. benzolban 20°-on 10,4 sr. klórhangyasav-tio­-n-propilésztert csepegtetünk. Egy óra múlva a kivált aminhidrokloridot leszívatjuk, és a szüredéket vízzel mossuk. Szárítás után vákuumban bepároljuk, és a ma­radékot desztilláljuk. 13,6 sr. S-(n-propiI)-(2,3-dimetil­-lH-azepin)-l-karbotioátot kapunk. Forráspontja 0,01 Torr nyomáson 123—126°. Hasonló módon állíthatjuk elő a következő karbo­tioátokat: 168731 1

Next

/
Thumbnails
Contents