168720. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-acil-indolinok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 168720 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1972. V. 27. (AE—401) Bejelentés elsőbbsége: Amerikai Egyesült Államok: 1971. V. 27. (147,700) Közzététel napja: 1976.1. 28. Megjelent: 1977. VIII. 31. Nemzetközi osztályozás: C 07 D 20 9/36 1 Feltalálók: Allen George Rodger Jr. vegyész, Old Tappan, N. J., McEvoy Francis Joseph vegyész, Pearl River, N. J., DeVries Vern Gordon vegyész, Ridgewood, N. J., Moran Dániel Bryan vegyész, Suffern, N. J., Littell Ruddy vegyész, River Vale, N. J. Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: American Cyanamid Company, Wayne, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok Eljárás 1-acil-indolinok előállítására i A találmány tárgya eljárás a IV általános képletű új vegyületek előállítására. A képletben R2 hidrogénato­mot, rövidszénláncú alkoxi-csoportot, R6 hidrogén-, klór- vagy brómatomot, rövidszénláncú alkoxinitro­vagy acetamido-csoportot vagy az R2 szubsztituenssel 5 együtt metiléndioxi-csoportot jelent, R7 jelentése klór­vagy brómatom vagy metánszulfoniloxi- vagy p-toluol­szulfoniloxi-csoport, és Y jelentése rövidszénláncú alka­noil-csoport. E vegyületek közbeeső termékként hasz­nálhatók 3-[2-(4-fenil-l-piperaziniI)-etil]-indolinok elő- 10 állítási eljárásában. Ez utóbbiak erős trankvilláns hatású vegyületek, így gyógyászati készítmények hatóanyaga­ként hasznosíthatók. E vegyületeket a találmány szerint oly módon állít­hatjuk elő, hogy 15 egy XX általános képletű vegyületet, ahol R2, R 6 és Y jelentése a fenti, egy metánszulfonilhalogeniddel, egy p-tolulszulfonilhalogniddel, foszfortribromiddal vagy foszfortrikloriddal reagáltatunk, és a kapott terméket elkülönítjük a reakcióelegyből. 20 A XX általános képletű kiindulási vegyület előállítását részletesen a D reakcióvázlaton mutatjuk be. A reakcióvázlaton szereplő képletekben R2 , R 6 és Y jelentése a fenti, és R8 1—4 szénatomszámú alkil-cso­portot vagy rövidszénláncú fenalkil-csoportot, előnyö- 25 sen benzil-, oc-fenetil- vagy ß-fenetil-csoportot jelent. A reakcióvázlat szerint egy (XIII) általános képletű oxindolt egy oxálsavas észterrel, így dimetiloxaláttal, diizopropiloxaláttal vagy dibenziloxaláttal kondenzál­nak, amikoris a megfelelő (XIV) általános képletű izati- 30 lidénésztert kapják. Az utóbbi vegyületet különféle módon alakíthatják át (XX) általános képletű l-acil-3--indolin-etanollá. A (XIV) általános képletű izatilidén­észter Clemmensen-redukciójával a (XV) általános kép­letű oxindolecetsavas észtert kapják. (A XV) általános képletű vegyületet diboránnal a (XVII) általános kép­letű indolin-etanollá redukálják. Más módon eljárva a (XIV) általános képletű izatilidénésztert fölöslegben vett diboránnal közvetlenül a (XVII) általános képletű indolin-etanollá redukálhatják. Ha az észterező csoport (R8) benzil-csoport, akkor a (XIV) általános képletű izatilidénészter palládium-aktív szén katalizátorral való katalitikus hidrogénezésével (XVI) általános képletű oxindol-ecetsavat állíthatnak elő. Az utóbbi vegyületet a (XVII) általános képletű indolin-etanolokká alakít­hatják át. így a (XVI) általános képletű vegyületet egy klórhangyasavas rövidszénláncú alkilészterrel reagál­tathatják, amikoris vegyes savanhidridet kapnak. A vegyes savanhidrid nátriumbórhidrides redukciójával (XVIII) általános képletű oxindolil-etanolt kapnak. Az utóbbi vegyületet diboránnal reagáltatják, amikoris a (XVII) általános képletű indolin-etanolt kapják. A (XVII) általános képletű vegyületet kétféle módon alakíthatják át (XX) általános képletű l-acil-3-indolin­etanollá. Az egyik módszer szerint a (XVII) általános képletű vegyületet Schotten—Bauman acilezésnek vetik alá egy savhalogeniddel (YCI vagy YBr) vagy egy sav­anhidriddel (Y20). Ekkor közvetlenül a (XX) általános képletű l-acil-3-indolin-etanolhoz jutnak. A másik mód­szer szerint a (XVII) általános képletű indolin-etanolt 168720 1

Next

/
Thumbnails
Contents