168705. lajstromszámú szabadalom • Szabadfolyású szelep

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A bejelentés napja: 1973. V. 14. A közzététel napja: 1975. XII. 29. Megjelent: 1977. IX. 30. (VE—717) 168705 Nemzetközi osztályozás: F 16 K 21/00 ^.-^r.í«­\ •> Feltaláló: ZAKHARZHEVSKY Georgy Leonidovich mérnök, Sumy, Szovjetunió Tulajdonos: Vsesojuzny Nauchno- Issle­dovatelskv i Konstruktorsko Tekhnologichesky Institut Kompressornogo Mashinostroe­nia, Sumy, Szovjetunió Szabadfolyású szelep A találmány kompresszorépítés területére vonat­kozik, különös tekintettel azokra a szabadfolyású szelepekre, amelyeket a szívás, ill. nyomás vezérlé­sére használnak. Ismeretes olyan szabadfolyású szelep, amely idom- 5 lemezkötegből és a közé beszorított rugózó lamel­lákból áll, amelyek ebben a helyzetben a szelep négyszögletes kivitele esetén csavarokkal, köralakú szelepkivitelnél pedig kúpos gyűrűsfeszültséges ele­mekkel lesznek megtartva. 10 E kivitelnél a rugózó lamellákat az idomlemezek a II-, ill, ip-alakú kerületi idomoknál szorítják be, középrészüket a rögzített oldalélek, a Ili-alakú ke­rületi idomnál pedig a rögzített középcsíktól egy rés is elválasztja, ami által a rugózó lamellák ezen le- 15 választott középrészei le képesek hajolni, amikor is ezek az idomlemezektől elhajolnak vagy ezekre tá­maszkodnak. Az egyik idomlemez az egységlemez, amelyen az egyik oldalon egy sor egymással párhuzamos, egy- 20 mástól bordákkal elválasztott, behatárolt hornyok vannak, a másik oldalon pedig egy, a rugózó lamella szükséges lehajlási mértékének a szelep üzemelése során megfelelő bemélyedés van. Összeállítva ezek az idomlemezek átmenő csator- 25 narendszert alkotnak, amelyek a rugózó lamellákat átfedik, amikor is a horonnyal ellátott lemezoldal a szelepülést képviseli, míg a mélyedéssel ellátott idomlemezoldal a rugózó lamellák hajlását határolja be. 30 A szabadfolyású szelepet a kompresszorba oly mó­don építjük be, hogy a rugózó lamellák a gázáram irányával mintegy párhuzamos síkban haladnak, és lényegesen nagyobb áthaladási keresztmetszet felü­letet nyitnak meg, mint ez az ismert kivitelű szele­peknél van, ugyanakkor biztosítják az egyenes vo­nalú gázáramlás-irányt a szelepeken keresztül. Az ismert szabadfolyású szelepek hátrányai közé sorolható többek között a rugózó lamellák viszony­lag rövid élettartama, ez a szelepek kialakítására ve­zethető vissza, ugyanis ezek a rugózó lamellák gyak­ran mennek tönkre a kivágott réseknél, ami által a szelep kiesik. Ezen túlmenően a rugózó lamellák előállítása is bizonyos nehézségekkel jár, mégpedig azáltal, hogy a szelep nagyszámú különböző méretű rugózó lamel­lát foglal magában. A lamellák előállításához nagy számú kivágószerszám szükséges, amikoris ezen ki­vágószerszámok állóképessége az előállítandó mun­kadarabban levő mintegy 2 mm-es nyílások követ­keztében igen alacsony. A rugózó lamellák megmunkálása a kivágott nyí­lásoknál magában foglalja a vágási sorja és a reves anyagréteg eltávolítását, ami nemcsak hogy nagy erő- és időráfordítást igényel, de igen komplikált művelet is. Az egy építési nagysághoz tartozó szelep idom­lemezeinek előállításához különféle nagyságú prés­formák és ennek folytán többféle présöntőgép szük­séges. 168705 1

Next

/
Thumbnails
Contents