168578. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hagymás és gumós növények automatikus feldolgozhhására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. IX. 20. (VO-160) Hollandiai elsőbbségei: 1972. IX. 21. (72 127 52) (1., 2., 4., 6., 9., 10. igénypontok) 1973.111.29.(73 043 54) (3., 5., 7., 8. igénypontok) Közzététel napja: 1975. XH. 29. Megjelent: 1977. III. 31. 168578 Nemzetközi osztályozás: A 23 N 7/00, 15/00 ) ^ Feltaláló: Spfuijt Hendrik tervező, Enmeloord, Hollandia • Tulajdonos: Vogelaar Metthijs Pieter kereskedő, Zoetermeer, Hollandia Berendezés hagymás és gumós növények automatikus feldolgozására 1 A találmány tárgya berendezés hagymás és gumó növények automatikus feldolgozására. A továbbiakban a hagyma felső részét felső­résznek, gyökér részét pedig alsórésznek nevezzük. Az eddigi gyakorlatban hagymás és gumós nö- 5 vények szeletelését, a végek levágását és a héjazást kézi művelettel végezték. Ismeretes egy olyan be­rendezés, amelyet úgy működtettek, hogy a hagy­mát kézzel helyezték be egy V-alakú horonyba, majd ezután a hagyma alsó és felső részét késsel 10 vágták le. Ismeretes volt egy másik olyan berendezés, amely a hagyma alsó részeit két egymással ellen­kező irányban forgó henger segítségével csípte le. A hengerek egyike csavar alakú horonnyal rendel- 15 kezett. Ennél-a készüléknél a gyökérrészt, azaz az alsórészt nem vágták le és ennek következtében a hagyma könnyen megsérülhetett. Ismeretes volt egy olyan berendezés, amelynél a 20 hagymát a munkába vételt megelőzően nedvesí­tették. Ez a mód a végtermék károsodását okozta, mivel a hagyma húsának a felület közelében levő ún. cellái könnyen megrepednek, így a készter­méket ez ellen a károsodás ellen nehezen lehetett 25 védeni. Célunk, hogy az említett hátrányok kiküszöbö­lésére olyan berendezést javasoljunk, amely alkal­mas arra, hogy a hagymás és gumós növények alsó és felső részeit levágja, hogy ezáltal a termék héját 30 könnyen le lehessen tisztítani. Célunk továbbá az, hogy a találmány szerinti berendezés igen terme­lékenyen működjön. A találmány szerinti hagymás és gumós nö­vények automatikus feldolgozására szolgáló beren­dezésünknek adagolószerve, és ahhoz kapcsolódó lejtős adagolócsúszdája van, majd egy V-alakú csúszdában folytatódik, amely a hagymás és gumós növényeket gördítő mozgással szállítja tovább. A továbbítást a hagymás és gumós növények alakja és a csúszda lejtős elrendezése teszi lehetővé. A hagy­más vagy gumós növények hosszanti tengelye, azaz az alsó és felsőrészt összekötő tengelyvonal lénye­gében vízszintesen helyezkedik el a V-alakú csúsz­dában. A csúszdát úgy méretezzük, hogy a gumós vagy hagymás növény alsó és felső része a V-alakú csúszda mindkét oldalát érintve halad. A V-alakú csúszdához egy vágó és metszőszerv van csatlakoz­tatva, amely a hagymák és gumók alsó és felső részeit levágja és egyidejűleg kör alakú bemetszést végez a terméken. A találmányt részletesebben a csatolt rajzok alapján ismertetjük. A rajzon az l.ábra a találmány szerinti berendezést szemlélteti oldalnézetben metszetben vázlatosan. A 2. ábra az 1. ábrán látható vágó és metsző­szerv felülnézeti képét szemlélteti vázlatosan. A 3. ábra a metszőszerv hosszmetszetét szemlél­teti, valamint az azzal társított nyomószerv képét szemlélteti vázlatosan. 168578

Next

/
Thumbnails
Contents