168549. lajstromszámú szabadalom • Herbicid kompoziciók és eljárás a hatóanyagok előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. IX. 18. (SA-2533) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbségei: 1973. VI. 18. (371 326,371 327,371 328) Közzététel napja: 1975. XII. 29. Megjelent: 1977. III. 31. 168549 Nemzetközi osztályozás: A 01 n 9/00, C 07 c 157/00 ;...r """•«a^J. Feltalálók: TUles Harry vegyész, El Cerrito, Casida John Edward biológus, Berkeley, California, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Stauffer Chemical Company, Westport, Connecticut, Regents of the University of California, Berkeley, California, Amerikai Egyesült Államok Herbicid kompozíciók és eljárás a hatóanyagok előállítására 1 A találmány nagy herbicid hatással rendelkező tiokarbamát-szulfoxid- és szulfon-származékokat tar­talmazó kompozíciókra, továbbá a hatóanyagok előállítására vonatkozik. 5 A találmány szerinti eljárással előállítható új vegyületek az (I) általános képletnek felelnek meg -ahol ' ' < • '• n értéke \ vagy 2, • ' 10 R jelentése 1-6 szénatomos alkil-, halogén­alkü-, alkoxialkenil vagy alkenil-csoport, és \­Rí és Ra egymástól függetlenül 1-6 szénatomos alkil-, ;"3-8 szénatömosv dkloalkö-j .1-6 15 ' szén atomszámú álkil-(3-8 szénatbnv * ., , számú)H3kloalkiI-J 2-6 szónatoraos alkeniK vagy 2-6 szénatomos alkinil-csoportot jelent. ' . 20 A találmány szerinti kompozíció e vegyületekből l-50súry% mennyiséget tartalmaz a szokásos se- , gédanyagok és/vagy vivőanyagok mellett. Az (í) általános képletű vegyületeket a, talál- 25 mány szerint úgy áHítjuk élő, hogy valamely (II) általános képletű tiokarbamátot - ahol R, Rt és R2 jelentése a fenti - oxidálószerrel, előnyösen perecetsavval vagy m-klór-peroxibenzoesawal reagál­tatunk. A reakciót oldószerben, például kloroform- J0 ban, raetilénkloridban, benzolban vagy toluolban, kb. -25 C° és 60 C° közötti hőmérsékleten hajtjuk végre. Szulfoxid-vegyület előállításához legalább 1 mólekvivalens oxidálószert, míg szulfon-vegyület előállításához legalább 2 mólekvivalens oxidálószert használunk fel. A (II) általános képletű tiokarbamát-szárma­zékok ismert vegyületek.' E vegyületek előállítását többek kíteött a 2 913 327, 2 983 747, 3 133 947, 3 175 897 és 3 185 720 sz. Amerikai Egyesűit Ál­lamok-beli szabadalmi leírások közlik. Ismert az is, hogy a (II) általános képletű ttokarbarnát-szárma­zékok herbicid., hatással rendelkeznek. A (II) áita? Iáim Jcepletű vetületek oxidált származékainak előállításáról, és azok várható hatásáról azonban "a szakirodalom semmiféle útmutatást nem ad. A találmány szerinti eljárást az oltalmi köjt korlátozása nélkül az alábbi példákban részletesen ismertetjük. 1. példa i. (ül) képletű vegyület előállítása 12,2 g (0,06 mól) m-klór-peroxibenzoesav és 200 ml kloroform elegyéhez jéghűtés közben, 3C°-on 9,5 g (0,05 mól) S-etil-dipropil-tiokarba­•"•'•Í!%' •M 168549

Next

/
Thumbnails
Contents