168515. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyadékok levegőztetésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. VIII. 31. (FI-543) Elsőbbsége: Német Szövetségi Köztársaság: 1972. IX.01. (P 22 43 161.4-23) Közzététel napja: 1975. XI.28. Megjelent: 1978. XII.30. 168515 Nemzetközi osztályozás: B 01 F 3/00 Feltalálói k): dr. Ebner Heinrich, mérnök, Bonn-Ippendorf, dr. Enenkel Anton, mérnök, Bonn-Röttgen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Heinrich Frings, Bonn, Német Szövetségi Köztársaság Berendezés folyadékok levegőztetésére 1 A találmány tárgya önfelszívó levegőztető beren­dezés folyadékok számára, mely berendezés teljes egészében egy felül nyitott és alulról hozzá nem férhető tartályba sülleyszthető. Az 1667 042 számú német szabadalmi leírás 5 olyan- folyadékokhoz alkalmazható önfelszívó beren­dezést ismertet, mely egy, egy tartáy fenékrésze közelében elhelyezett függőleges tengely körül forgat­ható üreges lapátkereket, 4-6 szárnnyal tartalmaz, mely lapátkeréken, annak kerületén a forgás iránnyal 1 Q ellentétesen levegő-belépőnyílások vannak kialakítva és a lapátoknak a levegő-kilépőnyflások előtt elhelyez­kedő függőleges felületei a szárnyak csúcsaira fekte­tett sugárirányú síkokkal hegyesszöget zárnak be. Az ismert berendezés a lapátkereket körülfogó állórészt 15 is magába foglal, ez az állórész legalább 12, két laposgyűrű közé rögzített, függőleges, a mindenkori sugáriránytól hegyesszögben eltérő helyzetű vezető­lapátból áll. Emellett a lapátkerék a tartály fenékré­szén keresztülvezetett meghajtótengelyhez van rög- 20 zítve és felfelé központi, rögzített helyzetű levegő beszívó vezetékkel van összekötve. A hajtómotor a tartály alatt helyezkedik el. Az állórésznek legalább 12 vezetőlapátja van, melyeknek belső éle a lapátkerék kerületétől a szabad 2g forgást még éppen lehetővé tevő kis mértékben áll el és ezek a belső élekre fektetett sugárirányú síkkal 25-35°os szöget zárnak be. A lapátkeréken kívül egy felső és egy alsó gyűrű van elhelyezve és felfelé üreges hengerben folytatódik, mely a levegő beszívó vezeték- 3Q kel szemben labirint tömítés útján van tömítetten elzárva. Az 1 667 042 számú német szabadalmi leírás példái szerint 3,2 m töltési magasság esetén 0,8 kWóra/10 m3 levegő fajlagos energiaszükségletet, és 4 m-es töltési magasság esetén— 0,85 kWóra/10 m3 levegő — fajlagos energiaszükséglet érhető el. A levegő-felszívó teljesítmény 50 m3 /óra 01. 200 m3 /óra. A 961 795 sz. német szabadalmi leírás egy azonos elv alapján működő önfelszívó levegőztető berende­zést ismertet, melynél a lapátkerék meghajtása egy felfelé nyúló üreges tengely útján történik, mely egyben a levegő-felszívó vezetéket is alkotja, enná a megoldásnál a meghajtó motor felül, a tartályon kívül van elhelyezve. Az ilyen módon kialakított levegőz­tető berendezésnél elérhető fajlagos energiafelhaszná­lás 3 m -es töltési magasságná és 40 m3 /óra felszívott levegőnél kb. 1,20 kWóra/10 m3 levegő. Találmányunk célkitűzése olyan önfelszívó levegőz­tető berendezés kialakítása, mely egy felül nyitott és alulról hozzá nem férhető tartályba süllyeszthető. Szükséges mind egy hosszú üreges tengely, valamint a fenéken egy átvezetés kiküszöbölése is. Ezen túlme­nően a szerkezetnek a tartáy fenekére kell illeszked­nie és hajtómotorként búvárharang kiküszöbölése mellett sorozatgyártásban előállítható merülő búvár­motort kell alkalmazni. Ezen túlmenően szükséges, hogy a levegőztető berendezés tömör kialakítású legyen, be-és kikapcsolása könnyen történhessen, zajtalanul működjön és emellett a levegőztetés bizto­sítása érdekében szennyvíz berendezésekben elhelyez­hető legyen. Ezen kívül igény még a találmány szerinti berendezésnél, hogy az oxigéntermelés magas 168515

Next

/
Thumbnails
Contents