168443. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ciklopropán-karbonsavak előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. IV. 10. (SE-1720) Nagy-britanniai elsőbbsége: 1973. IV. 16. (18195/73.) Közzététel napja: 1975. XI. 28. Megjelent: 1977.111. 31. 168443 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 61/02 C 07 c 61/04 ' '•••!..!• 151 Feltalálók: BOYCE Clive Beresford Challis vegyész, Heme Bay, Kent, SEARLE Robert John Griffith vegyész, Sittingbourne, Kent DAVIS Royston Henry vegyész, Sittingbourne, Kent, Nagy-Britannia Tulajdonos: Shell Internationale Research Maatschappij B. V., Hága, Hollandia Eljárás ciklopropán-karbonsavak előállítására A találmány tárgya eljárás a (III) általános kéffetű ciklopropán-karbonsavak előállítására. A képletben Rí, R2, R 3 és R4 1-4 szénatomos alkil-, legföljebb 4 szénatomos alkenil-, vágy fenilcsoportot jelent, vagy Rt és R2 , illetve R 3 és R4 együttesen —[CH2 ] „-képletű polimetilén-csoportot képez, ahol n= 2-6, Rs hidrogénatomot vagy 1—4 szénatomos alkilcsoportot jelent. A találmány szerinti eljárással előállítható ciklo­propán-karbonsavakat kiindulási anyagként használ­hatjuk a megfelelő észterek előállítására. A (III) általános képletű ciklopropán-karbonsavak egyes észterei, különösen a 2,2,3,3-tetrametil-ciklopropán­karbonsav észterei inszekticid hatású vegyületek. Ciklopropán-karbonsavak előállítására ismeretes egy eljárás, amely szerint egy a, ^-telítetlen karbonsa­vat egy dihalokarbénné alakítható vegyülettel, így például egy trihalogénecetsav alkálifémsójával reagál­tatnak 140 °C körüli hőmérsékleten. Azt találtuk, hogy a (III) általános képletű ciklo­propán-karbonsavakat enyhe körülmények között állíthatjuk elő, ha egy (I) általános képletű halogéne­zett ciklobutanont, ahol Rj, R2, R3, R4 és R 5 jelentése a fenti, és Hal klór- vagy brómatomot jelent, egy bázis jelenlétében melegítünk, és a kapott sóból savas kezeléssel felszabadítjuk a (III) általános képletű karbonsavat. A gyűrű-szűkítési reakciót célszerűen egy szervet­len bázis, így nátrium-karbonát vizes oldatának jelen­létében végezzük. A savat könnyen felszabadithatjuk, ha a kapott sót egy ásványi sav, így sósav vizes oldatával kezeljük. A kiindulási vegyületként használt (I) általános képletű halogénezett ciklobutanonokat a (II) általá-S nos képletű ciklobutanonokból állíthatjuk elő, ha eleket egy klór- vagy brómforrással kezeljük, előnyö­sen egy szerves oldószerben, így kloroformban. A (II) általános képletűbeíi Rt, R 2 , R 3 , R4 és R 5 jelentése a fenti. Klór- vagy brómforrásként vagy magát a 10 szabad elemet használjuk, előnyösen a brómot, vagy egy olyan vegyületet, amely a reakció körülményei között klórt vagy brómot ad le. Ha klóratomot kívánunk bevinni a vegyületbe, akkor klórfejlesztő vegyületként előnyösen szulfuril-kloridot használunk. 15 A találmányt az oltalmi kör korlátozása nélkül az alábbi példákban részeltesen ismertetjük. 1. példa 4-Bróm-2,2,3,3,-te trametil-ciklobutanon előállítása 20 5,04 g (0,04 mól) 2,2,3,3-tetrametíl-ciklobutanon 100 ml kloroformmal készített oldatába 6,4 g (0,04 mól) bróm 50 ml kloroformmal készített oldatát csepegtetjük. A beadagolás után az oldószert csökken­tett nyomáson lepároljuk, és a maradékot desztillál-25 juk. Színtelen folyadékként 4-bróm-2,2,3,3-tetrame­til-ciklobutanont kapunk; f. p.: 92-94 °C/4 Hgmm; n*° = 1,5079. 2. példa 30 l-Bróm-3,3-dimetil-spiro-(3,3>heptan-2-on előállítása 168443 1

Next

/
Thumbnails
Contents