168434. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a módosított szerkezetű emberi adrenokortikotróp hormon és fragmensei előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁMÁNY Bejelentés napja: 1972. V. 15. (RI-563) Közzététel napja: 1975. XI. 28. Megjelent: 1977. III. 31. 168434 Nemzetközi osztályozás: C 07 C 103/52 Feltalálók: Dr. Kisfaludy Lajos oki. vegyészmérnök 11%; Low Miklós oki. vegyész 11%; Schőn István oki. vegyész 9%; Szirtes Tamás oki. vegyész 9%; Sz. Sárközi Mária oki. vegyész 5%; dr. Bajusz. Sándor oki. tanár 11%; Túrán András oki. vegyészmér­nök 9%; Beké Rózsa oki. vegyész 3%; Juhász Attila oki. vegyészmérnök 4%; dr. Gráf László oki. vegyész 7%; dr. Medzihradszky Kálmán egyetemi tanár oki. vegyész 11%; dr. Szporny László orvos 10% Budapest Tulajdonos: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., < Gyógyszerkutató Intézet, Budapest Eljárás a módosított szerkezetű emberi adrenokortikotrop hormon és fragmensei előállítására 1 A találmány tárgya új eljárás a módosított szerke­zetű emberi adrenokortikotrop hormon és fragmen­seinek előállítására. Ismeretes, hogy Lee T. H. és munkatársai [J. Biol. Chem. 236,2970 (1961)] által leírt szerkezetű emberi adrenokortikotrop hormonnak (a továbbiakban rövi­den ACTH) és fragmenseinek szintézisét elsőnek a 155 254 számú magyar szabadalmi leírás ismerteti. Az újabb vizsgálatok kiderítették, hogy az ACTH eredeti­leg feltételezett szerkezete módosításra szorul. A természetes és mesterséges ACTH szisztematikus összehasonlítása arra a felismerésre vezetett, hogy az eredetileg 30. helyen feltételezett karboxamidcsoport a 25. helyen van, és a 26-27. helyen mind a sertés, mind az emberi kortikotropinban Gly-Ala szekvencia áll [Gráf L. és munkatársai: Acta Biochim. Biophys. Hung. 6, 415(1971) és Riniker B. és munkatársai: Nature New Biology 235, 114 (1972)]. Az emberi ACTH tényleges szerkezete tehát a következő: H-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-1 23 4567 89 10 11 Pro-Val-Gly-Lys-Lys-Arg-Arg-Pro-Val-Lys-Val-12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tyr-Pro-Asn-Gly-Ala-Glu-Asp-Glu^er-Ala-Glu­' 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ala-Phe-Pro-Leu-Glu-Phe-OH 34 35 36 37 38 39 A természetes és mesterséges ACTH szerkezet vizsgálatában mutatkozó eltérés az aszparaginil-glicin szekvencia karboxamidcsoporjának könnyű dezami­nálódásával magyarázható. Az irodalomból ismeretes, hogy az aszpragin-peptidek szintézisénél egyrészt a 5 ß-karboxamid-csöport vízvesztéssel könnyen |3-ciano­alanin-származékká alakul [Bodánszky M., duVigne­and M.: J. Am. Chem. Soc. 81, 5688 (1959); Schröder E., Lübke K.: Peptides, 1. kötet, 110. oldal, Academic Press, New York, (1965)], másrészt a 10 /3-karboxÜ-csoporton észteresített aszparagilcsoportot tartalmazó peptidek könnyen gyűrűs szukcinimid­származékokká alakulnak át [Schroder E., Lübke K.: Peptides, 1. kötet, 203 oldal, Academic Press, New York (1965)]. Az utóbbi reakció különösen könnyen 15 lejátszódik, ha a peptidláncban az aszparaginrészt glicin követi. Például a Pro-Asn-Gly-Pro szintetikus tetrapeptid már 0,1 mólos ammóniaoldatban teljesen dezaminálódik [Gráf L. és munkatársai: Polypeptide Hormones, 255. .oldal, Akadémia Kiadó, Budapest 20 (1971)]. Azt találtuk, hogy a módosított szerkezetű ACTH és faj specifikus fragmenseinek szintézise az eddigi eljárásoknál lényegesen kedvezőbb módon valósítható meg, ha a védett közti termékek kapcsolása során az 25 acilező komponens karboxilcsoportját pentafluor­fenilészterré alakítva aktiváljuk. Kisebb tagszámú peptidek előállítására a penta­fluorfenolos módszert már alkalmazták [Kisfaludy L. és munkatársai: Proc. 8th Europ. Peptide Symp. 3C Noordwijh, 1966. 25. oldal, Macmillan, New York 168434 1

Next

/
Thumbnails
Contents