168366. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vérammónia mennyiségi meghatározására és reagens a meghatározás elvágzéséhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. VI. 6. (BO-1502) Német szövetségi köztársaságbeli elsőbbsége: 1973. VI. 7. (P 23 29 174.9) Közzététel napja: 1975. X. 28. Megjelent: 1977.1.31. 168366 Nemzetközi osztályozás: G 01 N 33/16 r.A ') Feltaláló: DR. da FONSECA-WOLLHEIM Friedrich laboratóriumi orvos, Nyugat-Berlin, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Boehringer Mannheim GmbH, cég, Mannheim -Waldhof, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás vérammónia mennyiségi meghatározására, és reagens a meghatározás elvégzéséhez. 1 A találmány vérammónia mennyiségi meghatáro­zására szolgáló új eljárásra és ehhez alkalmas reagens­kombinációra vonatkozik. A vérammónia meghatározása a laboratóriumi diag­nosztika egy lényeges része, különösen májmegbete- 5 gedéseknél. Ezt a meghatározást a legsürgősebben el kell végezni tisztázatlan eredetű kómás állapotok diffe­renciál diagnózisánál és kómás májrohamok lefolyásá­nak a követésénél. Éppen ezért már egész sor eljárást dolgoztak ki avégett, hogy ez a szükséglet kielégíthető 10 legyen. Ismert például az, hogy a meghatározást Berthelot-reakció segítségével fehérjementes vérkivo­nattal végzik vagy egy triklórecetsavas kivonatban az ammóniát enzimes úton határozzák meg. Ezeknek a módszereknek az a hátránya, hogy nagyon nagy a 15 hibalehetőségük, amelynek az az oka, hogy a fehérje­mentesítés erős savval történik, amelynek során to­vábbi ammónia képződhet és az újonnan képződött ammónia az eredményeket meghamisítja. Mondzac és ' mtsai a J. Lab. Chim. Med. 66, 526 (1965) folyóirat- 20 ban olyan eljárást írnak le, amelyet fehérjementesítés nélkül lehet végezni és glutamátdehidrogenázzal és ketoglutaráttal NADH (nikotinamidadenin-dinukleo­tid redukált formában) 7,4 pH-nál történő reakción nyugszik. Ebben az esetben a fotometriásan mérik az 25 extinkcióváltozást 340 m/z-on. Az ammóniaátalakulás lassúsága és a fellépő nemfajlagos extinkcióválto­zások következtében azonban a végpont egyértelmű felismerése az optikai vizsgálat során nagyon nehéz és nagy hibaforrásokat foglalmagában. A fehérjemente- 30 sítést ezért az enzimes vérammónia-meghatározásnál mind ez ideig elkerülhetetlennek tartják (ManouMan und Fawaz, Z. klin. Chem. und Biochem. 7, 32 (1969). A találmány kidolgozásánál az volt a célunk, hogy olyan gyorsan és biztosan végrehajtható, vérammónia­meghatározásra alkalmas eljárást hozzunk létre, amely minden nagyobb nehézség nélkül elvégezhető fehérje­mentesítés nélküli plazmával. Különösen olyan eljárás kidolgozására volt szükség, amely rutinmeghatározá­sokat végző laboratóriumban viszonylag egyszerűen és nagy sorozatban elvégezhető. Ennek a feladatnak a megoldására egy eljárást dolgoztunk ki. A találmány tárgya tehát eljárás vérammónia mennyiségi meghatározására glutamát­dehidrogenázzal és ketoglutaráttal redukált állapot­ban levő koenzim jelenlétében. Az eljárásra az jellem­ző, hogy koenzimként NADPH-t (nikotinamid-ade­nin-dinukleotidfoszfátot redukált formában) alkalma­zunk. Az, hogy az NADH a gyakorlati alkalmazásra nem vált be, arra vezethető vissza, hogy a plazma számos olyan enzimet és szubsztrátumot tartalmaz, amelyek ugyancsak képesek reagálni NADH-val és így mellék­reakciókra kerülhet sor, amelyek az eredményt meg­hamisítják. Arra lehetett számítani, hogy NADPH-nál is ugyanezek a nehézségek jelentkeznek, mivel ez az anyag számos a plazmában jelenlevő enzim természe­tes koenzimjét képviseli. Ehhez járul az, hogy E. Schmidt adatai szerint (Methoden der enzymatischen 168366 1

Next

/
Thumbnails
Contents