168356. lajstromszámú szabadalom • Berendezés alaktesteknek tömörítés útján való előállítására

MAGYAR SZABADALMI 168356 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS Nemzetközi osztályozás: Jfábk Bejelentés napja: 1973. VII. 3. (AU-307) B 30 b 11/00 «o» Német szövetségi köztársaságbeli elsőbbsége: 1972. VII. 4. (P 22 32 718 0) ^^^^1- — •-' -^^^i Német szövetségi köztársaságbeli elsőbbsége: 1972. VII. 4. (P 22 32 718 0) #^r Német szövetségi köztársaságbeli elsőbbsége: 1972. VII. 4. (P 22 32 718 0) /^0& LlMflíSi'l fi^V ff tv " 'Y ' ( ^ liónriKr * ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1975. V. 28. Xn^U1 1 a | d 8 ti a ^jS HIVATAL Megjelent: 1977. III. 31. Feltalálók: HELMRICH Günter mérnök, WOSNITZA Max, üzemvezető, SCHRÖTER Walter, üzemmérnök, Grevenbroich WÜLFING Fritz mérnök, Remagen-Oberwinter Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Vereinigte Aluminium-Werke AG., Bonn Német Szövetségi Köztársaság Berendezés alaktesteknek tömörítés útján való előállítására 1 A találmány tárgya berendezés alaktesteknek, fő­leg szén alaktesteknek rázassál való tömörítés útján történő előállítására, mely berendezésnél a rugókra támaszkodó rázóasztal beépített kiegyensúlyozatlan tömegekkel van felszerelve, a rázóasztalon formaszek- 5 rény van elhelyezve, ebben egy fedőlap ellentömeg­ként szabadon mozgathatóan van vezetve, ugyan­akkor a rázófrekvencia a tömörítési eljárás során fokozat nélkül kiegyensúlyozatlan tömeg tengelye fordulatszámának változtatásával szabályozható. A 10 fokozat nélkül a szabályozható meghajtás útján a rázófrekyenciát úgy állítják be, hogy az egyrészt az alaktestek mindenkori testsúlyához, másrészt pedig a fokozódó tömörítettséggel változó rezonanciaviszo­nyokhoz igazodjék. 15 Az egyes elemek összeerősítése során egy olyan szerkezeti egységet kapunk, melynek segítségével megválaszthatjuk azt az előfeszítést, mely szükséges ahhoz, hogy a lengőrendszerben az egymással kapcso­latos tömegek rugalmasságát illetve rezonanciáját bizto- 20 sítsuk. Míg lágyabb spirálrugók alkalmazása esetén egy teljes rugalmasságot létesítünk, példaképpen ke­ményebben rugózó tányérrugók esetében csak részle­ges rugalmasságot tudunk biztosítani. A találmányunk szerinti megoldás esetében tehát nagy rugalmassághoz 25 kismértékű visszarugózó erő tartozik, míg egy kisebb, tehát csak részleges rugalmasság nagy visszarugózó erővel függ össze. Másrészről viszont a tömegek minden fékezés nélkül mozoghatnak, így egy rezonanciarendszer ha^f 30 táresetét képezik, ez a gyakorlatban igen erős zajárta­lommal jár. Az alaplapnak és a fedőlapnak szabadon és kapcso­lás nélkül történő egymásra helyezését leírásunkban mint, közvetett összekötést említjük. Ilyen közvetett összekötés esetén a teljes, vagyis nagyfokú rugal­masság akkor áll fenn, ha egy kismértékben vissza­rugózó párnát, így például a hidraulikában egy gázzárványt alkalmazunk. Kisfokú rugalmasságról ez­zel szemben akkor beszélhetünk, ha a rugalmasságot csupán az egymás fölé helyezett acéllapok biztosítják, vagyis nagy visszarugózó erő áll fenn. így válik lehetővé a fentiekben vázolt lehetőségek kihasználá­sával a munkahelyen a zajártalmaknak az elviselhető szintre való csökkentése. A fentiekben ismertetett berendezés a gyakorlat­ban igen jól bevált. Találmányunk célkitűzése ennek a berendezésnek még további fejlesztése és ennek során a tömörített alaktesteknél még jobb minőség bizto­sítása. Találmányunk szerint a kitűzött feladatot a fentiekben leírt típusba tartozó berendezésnél úgy valósítjuk meg, hogy a formaszekrényt nehéz gördíthető alaplapon állva helyezzük el és a forma­szekrény az alaplappal valamint fedőlappal közvet­lenül vagy közvetve, mereven vagy rugalmasan van összekapcsolva. A kialakítás lehetővé teszi, hogy nemcsak rendkívül jó tömörítési fokot érünk el, hanem az alaktestek igen jó homogenitását is bizto­sítjuk. A találmány egy előnyös kiviteli alakjajesetében az' 168356 1

Next

/
Thumbnails
Contents