168301. lajstromszámú szabadalom • Helyiérték helyesbítő kapcsolási elrendezés lebegőpontos számok gyorsított osztására alkalmasan kialakított adatfeldolgozó berendezésekhez

MAGYAR , , , NÉPKÖZTÁRSASÁG'. . .yl-ri".iW> V.9V-SZABADAlMl LEÍRÁS Szolgálati találmány 168301 Nemzetközi osztályozás ^_ Bejelentés napja: 1973. X. 25. (SA-2550) Közzététel napja: 1975. VIII. «28. Megjelent: 1976. XII. 31. G 06 f 7/52 r'' / ^//,iin\év v : ' , ^H Bejelentés napja: 1973. X. 25. (SA-2550) Közzététel napja: 1975. VIII. «28. Megjelent: 1976. XII. 31. Bejelentés napja: 1973. X. 25. (SA-2550) Közzététel napja: 1975. VIII. «28. Megjelent: 1976. XII. 31. .^I^JI Bejelentés napja: 1973. X. 25. (SA-2550) Közzététel napja: 1975. VIII. «28. Megjelent: 1976. XII. 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1973. X. 25. (SA-2550) Közzététel napja: 1975. VIII. «28. Megjelent: 1976. XII. 31. 1! Feltalálók: HUBERT Béla villamosmérnök, HINSENKAMP Alfréd Villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: Számítástechnikai Koordinációs Intézet, Budapest Helyiérték helyesbítő kapcsolási elrendezés lebegőpontos számok gyorsított osztására alkalmasan kialakított adatfeldolgozó berendezésekhez 1 A találmány tárgya olyan kapcsolási elrendezés, mely önmagában ismert adatfeldolgozó berendezés­hez alkalmasan illesztve lehetővé teszi, hogy bináris számok gyorsított eljárással való osztása során a normalizálásból eredően szükséges helyiérték korrek­ciót az osztási folyamaton belül - annak kitüntetett fázisában - lehessen elvégezni, miáltal - csökken az átlagos műveletvégzési idő és, - feleslegessé válnak azok a hardware egységek, melyekkel az ismert megoldásoknál a normalizáltsá­got utólag ellenőrizni, s szükség esetén a normalizálást utólag elvégezni kellett, - az utólagos normalizálás kizárása folytán olyan esetekben, melyekben az ismert megoldásnál azt végezni keltett, a találmány szerinti megoldással ka­pott eredmény pontosabb. 10 15 Minthogy a kapcsolási elrendezés beiktatásával kialakuló működésmód voltaképpen a gyorsított osz­tási eljárás bizonyos módosítását is jelenti, először 20 az osztási folyamatot megvalósító adatfeldolgozási­technikai eljárást ismertetjük a szükséges mértékben és annak ismeretében a szerkezeti kialakítást és a szerkezet működésmódját. 25 Lebegőpontos műveletvégzés esetén általában az a követelmény, hogy a végeredményt a műveletvégző berendezés normalizáitan állítsa elő, mimellett az egyes operandusok lehetnek normalizáltak vagy nor­malizálatlanok is. A normalizáitság az adott 30 számítógép által kezelt információegységre vonatkozó normalizáltságot jelenti, tehát pl. bináris, hexadecimá­lis stb. normalizáltságról beszélhetünk. A lebegőpontos osztási műveletek végrehajtásának általános menete a következő (operandus kifejezésen általában annak mantisszáját értjük; ahol nem a mantisszáról van szó, azt külön megjegyezzük): Az osztandó és osztó magasabb helyiértékű - az alkalmazott eljárástól függően megválasztott - részei­nek egymáshoz való viszonya alapján megbecsüljük az eredmény (hányados) magasabb helyiértékű részét, nevezetesen egy vagy több bitjét, majd a becsült értéknek megfelelően az osztandóból kivonjuk az osztó és a becsült részhányados szorzatával képezett számot és a kapott eredmény (részmaradék) elője­léből következtethetünk a megbecsült részhányados helyességére, illetve végezzük el annak korrekcióját. Ezután a részmaradékkal folytatjuk a, művelétet. A részmaradék kezelésében, illetve a részháhyados meg­becsülésének módjában a különböző eljárások eltér­nek egymástól, abban azonban megegyeznek, hogy a hányadost a korrigált részhányadosok egymásután­jából állítják Össze úgy, hogy a fent leírt részhánya­dos-megbecsülés, műveletvégzés, korrekció elemi lépésekből álló folyamat szekvenciális lépésekben ismétlődik mindaddig, míg a megkívánt hosszúságú (pontosságú) hányados rendelkezésre nem áll. A művelet befejezését úgy állapítják meg, hogy egy számlálóban az elvégzett lépéseket számlálják és a számláló tartalma mutatja, hogy a lépések kellő 168301 1

Next

/
Thumbnails
Contents