168291. lajstromszámú szabadalom • Elektrofényképészeti lemez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 168291 (i% Bejelentés napja: 1969. II. 20. (RA-495) Közzététel napja: 1971. VI. 04. Megjelent: 1977. II. 28. Nemzetközi osztályozás: G 03 g 5/00 H^AA^IH Bejelentés napja: 1969. II. 20. (RA-495) Közzététel napja: 1971. VI. 04. Megjelent: 1977. II. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1969. II. 20. (RA-495) Közzététel napja: 1971. VI. 04. Megjelent: 1977. II. 28. // '•'• ' " •''•'. " Feltaláló: Goffe Villiam Locke tud. munkatárs, Webster, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Rank Xerox Limited cég, London, Nagy-Britannia Elektrofényképészeti lemez 1 A találmány új elektrofényképészeti lemez. Ismert, hogy elektrosztatikus eszközök révén bizonyos fotokonduktív anyagok felületén képeket lehet kialakítani és előhívni. Az alap xerográfiai eljárás -amint azt Carlson 2 297 691 számú USA 5 szabadalma ismerteti - egy fotokonduktív szigetelő réteg egyenletes töltéséből és ezután a réteg világos és sötét kép révén való megvilágításából áll, amely kép a rétegnek azon a felületein levő töltéseket szórja, amely felületrészek fény hatásának voltak 10 kitéve. A rétegen kialakított elektrosztatikus lap­pangó kép a világos és sötét kép alakzatának felel meg. Ezt a képet a képrétegen finoman elosztott előhívó anyag lerakásával teszik láthatóvá, amely anyag elektroszkópos jelző anyagot, úgynevezett. I5 árnyalót tartalmaz. Ez az előhívó anyag-por normál körülmények között a rétegnek azokhoz a részei­hez tapad, amelyek töltést tartanak vissza, miáltal olyan porkép alakul ki, ami megfelel a lappangó elektrosztatikus képnek. Ezt a porképet papírra 20 vagy más felfogó felületre lehet átvinni. A papír azután hordja a porképet, ami azután állandósít­ható melegítéssel vagy más megfelelő rögzítő eljárással, illetve módon. Az előbbi általános eljárás a 2 357 809, 2 891011 és 3 079 342 számú USA " szabadalmakban is ismertetve van. Ismeretes, hogy elektrofényképezéshez alkalmas lemezek készítésére különféle fényvezető szigetelő anyagok használhatók. Carlson 2 297 691 számú USA szabadalmában megfelelő fényvezető szigetelő 3C anyagokról, így antracénről, kénről, szelénről vagy ezek keverékéről ír. Ezek az anyagok a kék vagy ibolyántúlihoz közeli színképtartományban álta­lában érzékenyek, és a szelénnek egy további korlátozója, hogy csak enyhén fényérzékeny. Ebből az okból a szelén elektrofényképészeti lemezek készítésére a szakmában a legelfogadottabb anyag. Az üvegszerű szelén - noha több szempontból kívánatos —komoly mértékben korlátozva van azért, mivel nem érzékeny formára való rekristaíli­zációnak van alávetve, hajlítás közben több alap­anyaghoz nem eléggé tapad, ezenkívül költséges ás bonyolult eljárásokra, így fotoérzékeny réteg ala­kításához vákuumban való párologtatásra van szük­ség. Gazdasági és kereskedelmi megfontolások ered­ményeként nagy munkát fordítanak arra, hogy az elektrofényképészeti lemezekhez használt szelén helyett új fényvezető szigetelő anyagokat dolgoz­zanak ki. Az újabban kifejlesztett fényvezető anyagok közé különböző két komponensű anyagok tar­toznak, így kötőanyagokban diszpergált szervetlen fényvezető pigmentek. Ezeknek az anyagoknak érzékenysége általában kisebb, mint a szeléné, és durva felületűek, továbbá gyorsan fáradó karak­terisztikái úak, azért olyan eljárásokban való fel­használáshoz alkalmatlanok, amelyekben äz elő­hívott képet felfogó lemezre viszik át és a fényvezető lemezt újra használják. 168291

Next

/
Thumbnails
Contents