168289. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés elektromechanikus kapcsoló érintkezők kapcsolási állapotának megállapítására és jelfogók működési idejének mérésére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 168289 Bejelentés napja: 1974. VII. 05. (PO-571) Közzététel napja: 1975. IX. 27. Megjelent: 1977. II. 28. Nemzetközi osztályozás: H 01 h 47/00, 47/02 ^^^^^^^"~i _^^^^^H Bejelentés napja: 1974. VII. 05. (PO-571) Közzététel napja: 1975. IX. 27. Megjelent: 1977. II. 28. Nemzetközi osztályozás: H 01 h 47/00, 47/02 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1974. VII. 05. (PO-571) Közzététel napja: 1975. IX. 27. Megjelent: 1977. II. 28. . ;' '' , \' Feltalálók: Bilszky László üzemmérnök 45%, Szentannai Péter fizikus 39%, Soós György villamosmérnök 16%, Budapest Tulajdonos: Posta Kísérleti Intézet, Budapest Kapcsolási elrendezés elektromechanikus kapcsolóérintkezők kapcsolási állapotának megállapítására és jelfogók működési idejének mérésére 1 2 A találmány tárgya kapcsolási elrendezés elekt­romechanikus kapcsoló érintkezők kapcsolási ál­lapotának meghatározására és jelfogók működési idejének mérésére, ahol a vizsgált érintkezők zárt vagy nyitott állapotának jelzése diódás kapcsoló­áramkörrel terhelt oszcillátor feszültségszintjének figyelése révén történik. Jelfogók érintkezői kapcsolási állapotának meg­határozására és működési idejének mérésére isme­retesek különböző elven működő mérfjberende­zések, műszerek. Közös tulajdonságuk ezeknek a műszereknek az, hogy az érintkezők zárt vagy bontott állapotát a rájuk kapcsolt feszültség figye­lésével határozzák meg. A méréshez általában egyenfeszültséget használnak. Ezen ismert megol­dásoknak az a hátránya, hogy a vizsgálandó jelfogót minden egyéb áramkörtől függetlenítve lehet csak vizsgálni és ily módon a mérés nem ad felvilágosítást az üzemi körülmények, vagyis a beépített áramkörben való viselkedésre nézve. Az üzemi körülmények között ugyanis némileg megváltozhatnak a működési viszonyok, elsősorban a meghúzási és elengedési idők. A jelfogós áram­körök, mint amilyenek például a telefonközpontok áramkörei, különböző induktivitásokat, kapaci­tásokat is tartalmaznak, mely elemek a be- és kikapcsoláskor tranziens feszültségeket hoznak létre. Ezek a feszültséglökések, amelyek feszültség az üzemi feszültség sokszorosát is kitehetik, egy­részről befolyásolják a működési időket, másrészről 30 10 15 20 25 kizárják annak a lehetőségét, hogy a hagyományos műszereket a vizsgálathoz üzemi körülmények kö­zött alkalmazhassuk. A tranziens feszültségek a mérőműszert tönkretehetik. Az érintkezőkre a műszer vizsgáló egyenfeszültsége sem kapcsolható a feszültségforrás viszonylag kis belső ellenállása miatt. A vizsgálat elvileg oszcilloszkóp segítségével elvégezhető, azonban azon túlmenően, hogy a mérés bonyolult, a kiértékelés nehézkes, nem biztosítja a szükséges mérési pontosságot. Jelfogó működési idejét mérő egyik ismert legkorszerűbb berendezés az Ericsson cég által kifejlesztett mérőműszer, mely a működési időt úgy méri, hogy egy közelítőleg ideális áramgene­rátorral egy kondenzátort tölt pl. a meghúzási időtartam alatt. Eközben gyakorlatilag lineárisan növekszik a kondenzátor feszültsége és annak nagysága az idővel arányos. A töltés egy a mérőműszerhez tartozó érintkező zárásával indul meg és a mérendő jelfogón egy üresen hagyott és a töltőkörbe sorosan beiktatott bontóérintkező bontásával fejeződik be. A kondenzátor feszültségét időben kalibrálva lehet leolvasni. Ennek a mérési rendszernek is több olyan hátránya van, ami alkalmazását korlátozza. így a vizsgált jelfogón mindenkor kell egy olyan bontó­érintkezőről is gondoskodni, amely minden egyéb áramkörtől független, üresen álló érintkező. A mérés nem azon az érintkezőpáron történik, ame­lyiknek a működési idejét kívánják 'vizsgálni. 168289

Next

/
Thumbnails
Contents