168285. lajstromszámú szabadalom • Elrendezés LC-rezgőkörök jellemzőinek mérésére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 168285 fél Bejelentés napja: 1973. V. 29. (PE-881) Közzététel napja: 1975. VIII. 28. Megjelent: 1977. II. 28. Nemzetközi osztályozás: G 01 r 27/26 HM^*?£*ll^l Bejelentés napja: 1973. V. 29. (PE-881) Közzététel napja: 1975. VIII. 28. Megjelent: 1977. II. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1973. V. 29. (PE-881) Közzététel napja: 1975. VIII. 28. Megjelent: 1977. II. 28. x Feltalálók: Tulajdonos: Martyashin Alexandr Ivanovich mérnök, Morozov Andrei Elizarovich mérnök, Penzensky Politekhnichesky Institut, Shakhov Eduard Konstantinovich mérnök, Shlyandin Viktor Mikhaüovich professzor, Penza, Szovjetunió Penza, Szovjetunió Elrendezés LC-rezgőkörök jellemzőinek mérésére 1 10 15 A találmány tárgya elrendezés LC-rezgőkörök jellemzőinek mérésére. Az LC-rezgőkörök jellemzőinek mérésére al­kalmas elrendezést előnyösen különböző rádiótech­nikai berendezések LC-rezgőköreinek valamint LC-jeladók és mikromodul jeladók LC-elemeinek mérésére célszerű alkalmazni. A soros vagy párhuzamos LC rezgőkörök jel­lemzőinek mérésére több eljárás ismert. A legelter­jedtebb mérési eljárás során az LC körrel változ­tatható kapacitású kondenzátort kapcsolnak pár­huzamosan, majd különböző és ismert kapacitás­értékek mellett mérik az így létrehozott rezgőkör rezonanciafrekvenciáját. Az ismert L és C értékeket ezután a mért adatok alapján felállított kétismeret­lenes egyenletrendszerből számítják ki. Ezt az eljárást például az alább megjelölt irodalmi helyekben is leírták: F. Termen, G. Pettit: „Messtechnik in der Elektronik" Verlag für die Fremdliteratur, Moszkva 1955. 55. oldal, E. Mo- 20 mont: „Radiotechnische Messungen" Staatlicher Energetikverlag, Moszkva-Leningrád 1957, 180. ol­dal és K. Polyljach: „Elektronische Messresonanz­geräte", Verlag der Charkower Universität, Charkow, 1961., 66. oldal. A párhuzamos és soros LC körök L és C elemeinek mérésére vonatkozó ismert eljárás a gyakorlat során bonyolultságára és a hosszadalmas számítási műveletekre való tekintettel hosszadalmas­nak bizonyult. Az eljárás foganatosításához meg-25 30 felelő nagyáramú frekvenciamérőt és elektronikus számítóegységet tartalmazó bonyolult berendezésre volt szükség, és ez a feladathoz mérten túlságosan költséges volt. A bonyolult algoritmus következ­tében a mérési folyamatot gyakorlatilag automa­tizálni sem lehetett. Hátrányos volt az is, hogy minden mérési ponthoz az áramkör összeállítása után frekvenciamérést kellett végezni és ez a mérés sebességét lényegesen lecsökkentette. LC-rezgőkörök jellemzőinek mérésére eddig tu­domásunk szerint hasonló elrendezés nem volt ismeretes. Cél a találmánnyal elrendezés létrehozása LC-rezgőkörök jellemzőinek mérésére. Feladat olyan elrendezés létrehozása LC-rezgő­körök jellemzőinek mérésére, amelynél az LC-rez­gőkört is tartalmazó, külön mérőáramkör alkal­mazásával az LC-rezgőkörök jellemzőit rövid idő alatt és nagy pontossággal megmérhetjük. A feladatot úgy oldjuk meg, hogy az LC-rezgő­körök jellemzőinek mérésére alkalmas találmány szerinti berendezés tartalmaz párhuzamosan vissza­csatolt egyenáramú erősítőt, amelynek áramkörébe etalon elem, vagy az LC-rezgőkör egymással pár­huzamosan kapcsolt LC elemei vannak kapcsolva, referencia feszültségforrást, amelynek kimenete az LC-rezgőkör sorosan kapcsolt LC elemein vagy egy etalon elemen át az egyenáramú erősítő ' bemene­téhez van kapcsolva, továbbá olyan : amplitúdómérő egységet és frekvenciamérő egységet, amelynek az 168285

Next

/
Thumbnails
Contents