168279. lajstromszámú szabadalom • Réselőgép

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. VI. 15. (OE-200) Ausztriai elsőbbsége: 1972. VI. 30. (A 5639/72) Közzététel napja: 1975. IX. 27. Megjelent: 1977. II. 28. 168279 Nemzetközi osztályozás: £ 21 c 25/06 Feltalálók: Sigott Siegfried dx. oki. mérnök, Schwelberger Hubert oki. mérnök, Obermair Herbert oki. mérnök, Zitz Alfred mérnök, Zellweg, Ausztria Tulajdonos: Vereinigte österreichische Eisen- und Stahlwerke- Alpine Montan Aktiengesellschaft, Bécs, Ausztria Réselőgép 1 A találmány részfejtő-réselőgépekre vonatkozik, hol a vágóéi elhelyezése előnyös üzemelést biz­. )SÍt. A réselőgépek általában egy lánctalpas szállító- 5 szerkezettel vannak felszerelve. Az elforgatható réselőkarban elhelyezkedő réselőszerszámot a rése­lendő vágatban a lánctalpas szállítómű segítségével visszük be a megfelelő mélységig. Ebből a hely­zetből kiindulva írja le a réselőkar a forgómoz- 10 gásokat függőleges és vízszintes irányban,, maga a réselőgép pedig nyugalmi állapotban marad. Egy rakodóberendezés segítségével, amely egy emelhető-és süllyeszthető rámpa formájában van kialakítva, és a réselőgép előtt, a réselőkar alatt helyezkedik 15 el, szállítjuk a kiréselt anyagot a szállítóberen­dezéshez. Amikor a réselőszerszám a szükséges munkamélységig behatol, lényegében csak reakció­erők lépnek fel, amelyeket a lánctalpas szállító­szerkezet előtolóerői minden további nélkül fel 20 képesek venni. Amikor azonban a réselőkar forgó munkaelmozdulást végez, a lánctalpas szállító­szerkezet a reakcióerőket már nehezen tudja fel­venni, és igen gyakran előfordul, hogy a lánctalpas szállítószerkezeten szállítható réselőgép a munka- 25 nyomás elől oldalirányban kitér, vagy a kereszt­tengely irányában billenő mozgást végez. A találmány olyan részfejtő-réselőgépre vonat­kozik, amely megfelelő lánctalpas szállítóművel és 30 egy emelhető és süllyeszthető rakodóberendezéssel rendelkezik, és amely a táró aljához képest rámpát képez, nyílalakú vágóéllel. A vágóéi szélei a rakodógép legmélyebb állásánál olyan síkban fek­szenek, amely a lánctalpakat a lánctalpas szállító­berendezés közepe mögötti helyeken, előnyösen a lánctalpak futófelületeinek hátsó végein érinti, és megfelelő távolságban helyezkedik el a futófelület­nek a lánctalpas szállítóeszköz közepe előtt levő futófelületrészekhez képest. A nyílalakú vágóéi a rakodóberendezés rámpájának enyhén tetőalakú kialakítása folytán jön létre, ami a rakodóberende­zés rakodási hatására kedvező hatást fejt ki. Ez a kialakítás önmagában ismert. A nyílalakú kialakítás következtében azonban a vágóélek csak egy bizo­nyos helyzetben fekszenek fel teljes egészében a táró aljára, és ezt a helyzetet a találmány értelmében úgy választjuk meg, hogy amikor a vágóélek teljes egészében felfekszenek a táró aljára, a lánctalp elülső része a táró aljához képest megemelt állapotban van. Ezáltal a réselőgépnek a tárótalajon való elülső megtámasztása a rakodóbe­rendezés hosszával előre tolódik el és a hátsó alátámasztás a lánctalpak hátsó területére kerül, ami által biztosítva van a réselőgép nagyfokú állásbiztonsága a munka során. Ebben a helyzet­ben a réselőgépet a lánctalpas szállítóberendezés akkor is képes előretolni, amikor a rakodóberen­dezés lesüllyesztett helyzetben van, úgyhogy a vágóélek képesek a tárófenék vajasára. 168279

Next

/
Thumbnails
Contents