168257. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyadékok összetételének automatikus vizsgálatára a vizsgálandó minta vételezésével és reagensek adagolásával

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG <*r^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1973. V. 18. (MA-2475) Módosítási elsőbbsége: 1974. V. 20. (7. és 8. igénypontok) Közzététel napja: 1975. IX. 27. Megjelent: 1977. II. 28. 168257 Nemzetközi osztályozás: ,* G 01 n 1/14 / s Feltalálók: Bak Béla oki. gépészmérnök, Engard Ferenc oki. villamosmérnök, dr. Szőke József orvos, Budapest Tulajdonos: Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézete, Budapest Berendezés folyadékok összetételének automatikus vizsgálatára a vizsgálandó minta vételezésével és reagensek adagolásával 1 A találmány szerinti berendezés folyadékok pl. vérsavó alkotórészek kémiai összetételének meg­határozására szolgál, a vizsgálandó folyadékból történő minta vételezésével és reagensek adagolá­sával. 5 A sorozatban végzett vegyelemzésekhez egyre elterjedtebben alkalmaznak kémiai analizátorokat, melyek a minták vételezését, reagensek adagolását, a vegyelemzések során lejátszódó reakciók meg­felelő feltételeinek biztosítását, a mérést, az ered- 10 meny kijelzését és a kinyomtatást emberi beavat­kozás nélkül automatikusan végzik. Ezek az auto­matikus kémiai analizátorok szubjektív emberi érzékelés kiküszöbölése mellett jól reprodukálható mérési körülményeket és nagyobb mérési pontos- 15 ságot eredményeznek. Ilyen berendezéseket alkal­maznak pl. kórházakban és klinikákon, ahol nagy­számú minta mérését kell rövid idő alatt elvégezni. Többféle automatikus kémiai analizátor isme­retes, melyek közül egy fejlettebb változatot 20 ismertet pl. a 3 660 638 lajstromszámú USA sza­badalmi leírás (Oberli), melynél a készülék mű­ködtetése kártyavezérléssel van megoldva. A vizs­gálandó mintákat manuálisan kell behelyezni egy lépésenként körbe forgó mintatartóba, amely a 25 mintát a mintavételező helyre továbbítja. A minta­vételező helyen tartózkodó mintatartóból lépésen­ként történik a mintaadag vételezés a mintaadag vételező szervvel, mely a mintából egy meghatá­rozott mennyiséget átemel a szállítószalag első 30 pozícióhelyén tartózkodó reakció-edénybe. A szál­lítószalagon a lépésenként előremozgó reakció­-edénybe ötféle reagenst lehet adagolni a szállító­szalag következő öt pozíciójában. Azt, hogy egy bizonyos mintához milyen reagenst kell adagolni, az a mintát kísérő kártyán van meghatározva, melyet vizsgálat előtt egy kézi kártyalyukasztóval ki kell lyukasztani az elvégzendő vizsgálatnak megfelelően. A kártyaolvasóban a kártya szinkron mozog előre a szállítószalagon elhelyezett és a reakció-edényben levő mintával. Ha a kártyán a lyukat egy detektor és egy fényforrás segítségével érzékeli, akkor a reakció-edénybe reagens adagolás történik. Fontos, hogy a kísérő kártya behelyezése a kártyatárba ugyanolyan sorrendben történjen, mint amilyen sorrendben a hozzátartozó mintát a lépésenként elforduló mintatartóba helyezik. A szállítószalag végén történik a mérés, majd ezt követően a mérési eredmény kinyomtatása a min­tát kísérő kártya megfelelő rovatába. Ennek az egyébként fejlett készüléknek az alábbi hátrányai vannak: 1. Az előforduló kártya meghibásodásakor leál­lítják a kártyaadagoló működését, ami a fellépő időveszteség miatt a futó meghatározásokat tönkre­teszi, így a berendezés állandó felügyeletet igényel. 2. A mintaedények nincsenek azonosítási szám­mal ellátva, így a kártyák és a minták együtt­futását manuálisan kell biztosítani. 1 COCT

Next

/
Thumbnails
Contents