168256. lajstromszámú szabadalom • Atomabszorpciós spektrofotométer moduláló és demoduláló rendszer

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ^#r^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1973. IV. 12. (MA-2469) Közzététel napja: 1975. VIII. 28. Megjelent: 1977. II. 28. 168256 Nemzetközi osztályozás: G 01 j 3/42, G 02 f 1/06, 2/00 Feltalálók: Fölser József oki. fizikus, Szövik József oki. villamosmérnök, Tiborcz Ferenc oki. villamosmérnök, Kertai Miklós oki. villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: Magyar Optikai Művek, Budapest Atomabszorpciós spektrofotométer moduláló és demoduláló rendszer 1 A találmány tárgya atomabszorpciós spektro­fotométer moduláló és demoduláló rendszer. Atomabszorpciós spektrofotométernél feladat a méréshez használt speciális fényforrások (vájt ka­tódlámpák) kis intenzitású fényét lángon átbo- 5 csátani, majd monokromátorral a nem kívánt hullámhosszú sugarakat kirekeszteni és a fény­abszorpciót mérni. Ily módon mérhetjük azon oldatban levő fém koncentrációját, amely fém a porlasztó segítségével a lángban termikusan disszo- 10 ciálva van. A nagyobb érzékenység elérése érde­kében a korszerűbb készülékeknél a speciális fényforrások fénye modulálás után jut csak a lángtérbe. A modulálást többféleképpen végzik. 15 Egyik megoldásban a speciális fényforrás fényét motorral összekapcsolt forgó szektortárcsa periodi­kusan szaggatja. Ez a kivitel egyrészt mozgó, kopásnak kitett alkatrészeket tartalmaz, amely a megbízhatóságot és a hosszú élettartamot csök- 20 kenti, másrészt a szaggatott fényből, a fényér­zékelő segítségével kapott váltófeszültség pontos demodulálásának nehézségét veti fel. Más készülékeknél a modulálást úgy oldják meg, hogy a speciális fényforrásokat stabilizált hálózati 25 váltófeszültségből egyoldalasán egyenirányítóit fe­szültséggel táplálják. Ilyenkor a fényforrások az első félperiódusban sugároznak fényt, a második félperiódusban nem. E kapcsolásnál, mivel a háló­zati feszültség frekvenciáját használják szaggatásra, 30 könnyebb megoldani a kapott váltófeszültség de­modulálását, de ugyanakkor jelentkezik egy nagy hátrány. Az állandó ki-be kapcsolás hatására, a fényforrások élettartama lecsökken. Ez nem gaz­daságos, tekintettel a vájt katódlámpák magas árára. Célunk a találmánnyal egy olyan atom­abszorpciós spektrofotométer moduláló és demo­duláló rendszer létrehozása, amely az előzőkben leírt feladatot az ismert megoldásoknál egyszerűb­ben, megbízhatóbban és korszerűbb eszközökkel végzik el, ugyanakkor a később ismertetendő modulációs mélység tetszésszerinti állítására is le­hetőséget ad. A találmány szerint a feladatot úgy oldjuk meg, hogy moduláló tranzisztor kollektorát referencia feszültségforrás egyik kivezetéséhez, emitterét pedig referencia feszültségadó ellenállásra kapcsoljuk. A referencia feszültségadó ellenállás másik végét a referencia feszültségforrás másik kimenetére csa­toljuk. A moduláló tranzisztor kollektora és emit­tere közé modulációmélység beállító ellenállást helyezünk, ami a szabályozást és a bemérést nagymértékben megkönnyíti. A moduláló tranzisz­tor elektrolumineszcens diódával optikai össze­köttetésben van. Moduláló négyszöggenerátor egyik kivezetését az elektrolumineszcens diódára, másik kivezetését pedig fázisérzékeny demoduláló tran­zisztor bázisára kapcsoljuk. 168256

Next

/
Thumbnails
Contents