168251. lajstromszámú szabadalom • Ballonszállító és adagoló szerkezet villamos vákuumtechnikai termékek gyártóberendezéseihez

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. V. 14. (LE-702) Közzététel napja: 1975. VIII. 28. Megjelent: 1977. II. 28. 168251 Nemzetközi osztályozás: H 01 k 3/28 Levin Solomon Isaakovich mérnök, Samonov Valentin Terentievich mérnök, Tsygankin Nikolai Ivanovich mérnök, Khoroneko Nadezhda Serafimovna mérnök, Saransk, Szovjetunió Ballonszállító és adagoló szerkezet villamos vákuumtechnikai termékek gyártóberendezéseihez 1 A találmány tárgya ballonszállító, rendező és adagoló szerkezet villamos vákuumtechnikai termé­kek, példaképpen általános világítási lámpák, ún. normállámpák gyártóberendezéseihez. 5 A fenti jellegű ismert gyártóberendezésekben széles körben elterjedten alkalmaznak a befor­rasztó-szivattyú automata szerves részét képező ballonadagoló szerkezeteket. Ezen ismert ballon­adagolók általában a ballonok felvételeié alkalmas 10 ülékekkel ellátott szakaszos üzemű, ill. szakaszosan mozgatott szállítóláncok, amelyekbe a ballonokat a szállítólánc nyugalmi fázisaiban kézzel helyezik be. A szállítóláncnak a következő állópozícióba történő haladási ideje a beadagolás szempontjából állásidőt 15 képvisel. A fenti ismert szerkezetek fő hátrányát alacsony teljesítményük, továbbá a teljesítménynövelés le­hetőségének hiánya képezi. Elméletileg a telje­sítményt az állásidők, ill. a haladási idők csök- 20 kentésével lehetne fokozni, azonban bizonyos ha­táron túl a szakaszosan mozgatott tömegekben ébredő dinamikus erőhatások e törekvésnek át­hidalhatatlan gátját képezik, és a manapság ismert eszközökkel az ismert berendezések gyakorlatilag a 25 teljesítőképesség felső határán üzemelnek. A találmány célja a fenti hiányosságok kikü­szöbölése, s ennek kapcsán villamos vákuum­technikai termékek gyártóberendezéseihez olyan ballonszállító és rendező szerkezet kialakítása, 30 amely a ballonoknak közvetlenül a beforrasztó­-szivattyú ballonadagolójához történő automatikus és rendezett betáplálását biztosítja. A fenti célt olyan ballonszállító és rendező szerkezet kialakításával érjük el, amely tehát az automatikus beforrasztó-szivattyú ballonokkal tör­ténő ellátására alkalmas adagolószervre van csat­lakoztatva, és amelynek a találmány értelmében több egymást követő rendezőfokozatból álló, az említett adagolószervre csatlakoztatott szállító­egysége van, ahol a rendezőfokozatok mindegyike egymás mögött elrendezett tengelyeken rögzített, a ballonok folyamatos továbbítására alkalmas forgó tárcsákból áll, és a ballonok haladási irányában következő rendezőfokozat a megelőző fokozathoz képest rendre kevesebb számú tengelyt tartalmaz. Célszerűnek bizonyult a találmány szerinti szer­kezet azon kiviteli alakja, amelynél egy adott rendezőfokozaton belül a továbbítási irányban előbbrelevő tengelyeken elrendezett tárcsák át­mérője a megelőző tengelyen elrendezett tárcsák átmérőjénél nagyobb. A találmány szerinti szerkezet további célszerű kiviteli alakjainál az egyes rendezőfokozatok hala­dási irányban előbbrelevő tengelyein elrendezett tárcsák száma a megelőző tengelyre rögzített tárcsák számánál kevesebb. A fenti, találmány szerinti szerkezet lehetővé teszi a ballonok súrlódásmentes és folyamatos rendezését periodikus, tehát szakaszos mozgatás 168251

Next

/
Thumbnails
Contents