168212. lajstromszámú szabadalom • Kazetta mélyhúzható műanyagból fényérzékeny lapos anyagok, főleg síkfilmek, fotópapírok számára

MAGTAR NËF&0ZTA&8ASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971.1. 11. (FI-479) Német Demokratikus Köztársaság-béli elsőbbsége: 1970.1. 13. WF57c/144 903 Közzététel napja: 1971. XI. 25. Megjelent: 1977.1.31. 168212 Nemzetközi osztályozás: G 03 d 13/02 Feltalálók: Lukaschewitz Heinz mérnök,Wolfen, Bachmann Johannes konstruktőr, Bobbau, Walther Bernhard vegyész, Dessau. Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Filmfabrik Wolfen cég, Wolfen, Német Demokratikus Köztársaság Kazetta mélyhúzható műanyagból fényérzékeny lapos anyagok, főleg síkfilmek, fotópapírok számára 1 2 A találmány kazetta mélyhúzható műanyagból fényérzékeny lapos anyagok, főleg síkfilmek, fotó­papírok vagy más hasonlók számára. A fotótechnikában használt síkfilmeket és fotó­papírokat jelenleg kartonokba vagy dobozokba 5 csomagolják, miután magát a papirt illetve fólia­anyagot megfelően begöngyölik, és lehegesztik vagy lepecsételik. Az ilyen jellegű csomagolás a csoma­goló anyag vonatkozásában rendkívül költséges és amellett a csomagolási művelet automatizálására 10 csak igen kevéssé alkamas. Ezenkívül az ilyen csomagokat csak manuális úton lehet kinyitni. Ezen túlmenően a behelyezett lapos anyagok a csomagból csak kézi úton vehetők ki. Ily módon az anyag automatikus tovább- 15 feldolgozása másik kazettába való manuális átrakás nélkül nem lehetséges. A találmány célja olyan csomagolás létrehozása, amely az említett hátrányokat kiküszöböli és lehetővé teszi az ilyen jellegű lapos anyagok 20 csomagolásának folyamatos gyártás útján való optimális előállítását. A találmány feladata olyan kazetta-alakú cso­magolás kifejlesztése, amely gépi úton csomagoló berendezésben állítható elő és amellett lehetővé 25 teszi a lapos filmanyagok automatikus betáplálását és eltávolítását. A kazettáknak a lapos anyagokat oly módon kell magukban foglalniok, hogy el­csúszás ellen minden irányban azok biztosítva legyenek. 30 A kitűzött feladat a találmányi gondolat értel­mében oly módon van megoldva, hogy a mély­húzott műanyagból kialakított lapos tartókazetta oldalfalain befelé húzott bordák vannak elhelyezve, melyek belső bordaélei a kazetta alaplapjára merő­leges helyzetűek. A találmány szerinti kazetta célszerű kiviteli alakjánál a kazettafenék befelé húzott fölfekvő bordarészekkel rendelkezik, amelyek olyan magas­ságúak, hogy e fölfekvő bordarészeken átfektetett sík a kazetta oldalfalain levő bordák belső borda­eleit olyan szakaszon metszi, ahol ezek még a kazetta alaplapjára merőleges helyzetűek. Előnyös módon a kazettafenék egyik irányban befelé van domborítva, és a kazettafenék, valamint a kazetta oldalfalai közötti átmenetet valamilyen kinyúló gerincborda képezi. A találmány szerinti kazetta célszerű kiviteli alakjánál a kazetta rápecsételt, ráragasztott, vagy ráhegesztett fedéllel van ellátva. A találmányi gondolat egy további ismérve szerint a kazetta­perem vagy három oldalán, vagy két egymással szembenfekvő oldalán 180°-os szögben egy-egy hornyot képezően befelé van görbítve,' a hor­nyokban a. fedél egyik irányban elcsúsztathatóan van ágyazva, a fedélperem pedig szabad végein vagy szabad végeinek egyikén 180°-os szögben lefelé van görbítve, és ezáltal a kazetta-peremet ezen oldalon lezárja. 168212

Next

/
Thumbnails
Contents