168209. lajstromszámú szabadalom • Elszívó berendezés mellékhelyiségek levegőjének tisztítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG <#r^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. X. 09. (EO-243) Közzététel napja: 1975. VI. 28. Megjelent: 1977.1.31. 168209 Nemzetközi osztályozás: E 03 d 9/05 Feltaláló: Varga Károly műszaki vezető, Budapest fAajdonos: Első Bádogos és Szerelő KTSz, Budapest Elszívó berendezés mellékhelyiségek levegőjének tisztítására 1 A találmány olyan elszívó berendezésre vonat­kozik, amely mellékhelyiségből kivezető elszívó­csövet, az elszívócső valamely pontján kézi kap­csolású vagy automatikusan működtetett gépi el­szívó szerkezetet tartalmaz. Ismeretes, hogy a WC csészével felszerelt mellék­helyiségek szellőzése jelenlegi formájában csak rész­ben vagy egyáltalán nincs megoldva. Az épületeket az építészet fejlődési irányainak megfelelően zár­tabb kivitelben tervezik, világító udvar a korszerű épületekben már nincs és így a mellékhelyiségek szellőzése falba épített csőrendszerben az emeleten keresztül tetőszint felé kivezetve gravitáció útján történik vagy a mellékhelyiségeket terjesen zárt légterűvé képezik ki. Az első esetben a mellék­helyiségből kivezető szellőzőcső torkolata általában a helyiség mennyezete alá van kivezetve. A gravitációs úton történő elvezetés önmagában nem elegendő (ilyenkor a bűz a szomszédos helyiségbe is elterjed) és ezért a csövekbe gépi elszívó szerkezetet (ventillátort, exhausztort, stb.) szerelnek be. Az elszívó berendezés működtetése kézi kapcsolással vagy automatikus úton történhet. Ezeknél a berendezéseknél a szellőzés csak közvetetten van megoldva. Az elszívás az egész helyiségben érvényesül és a bűz keletkezési he­lyétől az élszívócső felé áramlik. így nem lehet megakadályozni, hogy a testre és ruhára nagy­mennyiségű bűzös, fertőzésre alkalmas pára csa­pódik le, vagy itatódik fel és így a ruha mint táptalaj tartósítja és terjeszti az egyébként köz­egészségre ártalmas mikroorganizmusokat. A zárt légterű mellékhelyiségek szagtalanítására az 1 909 300 sz. NSZK szabadalmi leírás ismertet berendezést, amely ugyan az ülőke alján elhelye­zett szívónyílások útján közvetlenül a bűz kelet-10 kezesi helyéről szívja el a levegőt, azonban a levegő tisztítására, a bűz elnyelésére külön szűrő­elemet alkalmaz, amelyet időnként cserélni kell, így az egész berendezés meglehetősen költséges. 15 20 A találmány célja olyan kivezető elszívócsővel állatott mellékhelyiségek levegőjének tisztítása és szagtalanítása, amelyeknél eddig csak gravitációs úton történhet a szellőzés. A találmánynak az a lényege, hogy az elszívó berendezés szívóoldali végződése ülőketartóban ki­képzett furathoz vagy az ülőketartó alsó lapján elrendezett terelőlappal lefedett horonyhoz van csatlakoztatva, amely ülőketartóban kiképzett fúrat 25 vagy az ülőketartó alsó lapján elrendezett terelő­lappal lefedett horony ülőke felőli végződése az ülőketartó alján közvetlenül a csésze fölé nyúló kivezető nyílásként van kiképezve. A találmányt részletesen kiviteli példák segít-30 ségével ismertetjük. 168209

Next

/
Thumbnails
Contents