168181. lajstromszámú szabadalom • Késérintkező csatlakozósáv nyomtatott áramköri lapok csatlakoztatására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. VI. 11. (BU-672) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1972. VI. 12. (G 72 21 907.9) Közzététel napja: 1975. VIII. 28. Megjelent: 1977.1. 31. 168181 Nemzetközi osztályozás: H 05 k 1/04 Feltalálók: Bauerle Gerhard mérnök, Willsbach, Hubaer Oswald mérnök, Neuenstadt, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Bunker Ramo Corporation, Delaware államban bejegyzett cég, Oak Brook, Illinois, Amerikai Egyesült Államok Késérintkezős csatlakozósáv nyomtatott áramköri lapok csatlakoztatására 1 A találmány nyomtatott áramköri lapok csatla­koztatására használt olyan késérintkezős csatla­kozósávra vonatkozik, melynek villamosan szigetelő tulajdonságú műanyagtestbe ágyazott és abból egy­mást sorban követően, előnyösen egymásra meTő- 5 legesen kinyúló késérintkezőket képező érint­kezőcsapjai és csatlakozócsapjai vannak, ahol a csatlakozócsapok a nyomtatott áramköri lapon elrendezett érintkezőléchez, az érintkezőcsapok pedig külső, a csatlakoztatott csatlakozósávhoz 10 kapcsolódnak. Az ismert késérintkezős csatlakozósávoknál a késérintkezőt képező egyenes szakaszú érintkező­csap és ugyancsak egyenes szakaszú csatlakozócsap 15 egymáshoz derékszöget képezve kapcsolódik, s a kiadódó él, ha le is van gömbölyítve, minden­képpen hirtelen irányváltozást képez. Kapcsolás létesítésekor vagy annak megszüntetésekor a föl­lépő erőhatások következtében a késérintkező meg- 20 lazul, elmozdul, majd deformálódik a műanyag­testbe ágyazott éles, hirtelen irányváltozást képező derékszögben meghajlított részen, s ennek követ­keztében a villamos szigetelő anyagú műanyagtest bereped, megpattan, végül pedig eltörik. E káros 25 jelenséget egyrészt a késérintkező meghosszabbí­tásával, és így a műanyagtestbe ágyazott hosszának növelésével, másrészt pedig a műanyagtest, külö­nösen annak késérintkezőt befogadó falrésze vas­tagságának növelésével próbálták megszüntetni vagy 30 lényegesen csökkenteni. Ez a megoldás azonban nem biztosított kellő védelmet a károsító erőha­tásokkal szemben, mivel a túlméretezés csak egy adott határig volt lehetséges. À túlméretezésnek egyrészt az alkalmazható méretek nagysága, más­részt pedig a túlzott anyagmennyiség felhasz­nálásával járó előállítási problémák és költségek nagyságának aránytalan növekedése szabott határt. Ezért a fellépő káros jelenségeket segédeszköz alkalmazásával igyekeztek kiküszöbölni, oly módon, hogy az érintkezőcsapok befogadására különálló tartólemezt alkalmaztak. Azonban ez a megoldás sem küszöbölte ki a műanyagtest többszöri csat­lakoztatás és bontás utáni tönkremenését. Pró­bálkoztak azzal is, .hogy a tartólemez megtartása mellett a nyomtatott áramköri lap kiálló vezeté­keihez forrasztják a csatlakozócsapokat. Ezzel vi­szont lemondtak a gyorsan és könnyen szerelhető, illetve illeszthető csatlakoztatás iránti igényről. E lemondás is később hiábavalónak bizonyult, mert a nehézkes, többszöri csatlakoztatás és bontás kö­vetkeztében a tartólemeznél érintkezőcsap lazulás lépett fel, majd az ismertetett káros jelenség volt észlelhető. Felismerésünk szerint a káros jelenség oka az, hogy a műanyagtestben derékszögben hajlított késérintkező szakaszon föllépő erőhatások egy pontban koncentráltan hatnak a műanyagtestre, s így az ismétlődően föllépő erőhatások repesztik meg, ill. törik el végülis. 168181

Next

/
Thumbnails
Contents