168082. lajstromszámú szabadalom • Kompresszor, főként hermetikusan zárt burkolatú hűtőközegkompresszor

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. VIII. 2. (MO-882) Német demokratikus köztársaságbeli elsőbbsége: 1972. IX. 4. (WP F 25b/165 414) Közzététel napja: 1975. VIII. 28. Megjelent: 1976. XII. 31. 168082 Nemzetközi osztályozás: F 25 b 41/04 pwK''GvTM*"ar * * ->s. V, ' Feltalálók: STÖCKEL Henry mérnök, DÜRIG Klaus mérnök, Zschopau, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Monsator Haushaltgrossgerätekombinat Schwarzenberg, Betrieb DKK Scharfenstein, Scharfenstein, Német Demokratikus Köztársaság Kompresszor, főként hermetikusan zárt burkolatú hűtőközeg-kompresszor 1 A találmány tárgya kompresszor, főként hermeti­kusan zárt burkolatú hűtőközeg-kompresszor, amely­nél a hengeren a szelepüléklap és a hengerfej tömítés közbeiktatásával van rögzítve. Ilyen kompresszoroknál ismert megoldás, hogy a 5 szelepüléklap és a hengerfej között csekély vastagságú tömítést helyeznek el. A hengerfej emellett olyan kialakítású, hogy két kamrát alkot és így biztosítja egyrészt a szívóoldalon a gáz átáramlását a gázvezető furatból a szívószelepbe, másrészt a nyomószelepnek 10 a lökethatárolóval együtt történő befogadását és a nyomás alatti gáz átáramlását a szelepből a megfelelő gázvezető furatba. Ismert továbbá az a megoldás is, hogy a henger­fejet két kamrával alakítják ki, ismert típusú tömítést 15 alkalmaznak, és a gáz átáramlását az teszi lehetővé, hogy a gáz be- és elvezetéséhez a hengerfejben a szívó-és nyomóoldalon csőcsatlakozások vannak. A hengerfej és a tömítés szerkezeti kialakítása, valamint a gázvezetésnek a henger előtt és a henger- 20 ben történő megoldása további, ismert módon az előbbiekben említett lehetőségek kombinációjából állhat. A technika állásához tartozó megoldásokban közös, hogy a hengerfej mind anyagát, mind megmun­kálását tekintve költséges. Ez különösen kitűnik 25 abból, hogy a hengerfejek öntvénydarabok, amelyek teljes megmunkálása viszonylag nagy forgácsolási igénnyel jár. A találmány célja, hogy a hengerfej előállítási ráfordítását jelentős mértékben csökkentse. 30 A találmány feladata a szelepüléklap és a hengerfej közötti tömítésnek, valamint magának a hengerfejnek oly módon történő módosítása, hogy egyidejűleg biztosítva legyen a működési szempontból szükséges gázbevezetés a hengerbe és -kivezetés a hengerből. A találmány értelmében ezt azáltal érjük el, hogy a szelepüléklap és a hengerfej között a tömítés vastag­sága legalább a lökethatárolóval ellátott nyomószelep szelepüléklap feletti emelkedésének felel meg, a tömítésben kivágások vannak kialakítva, amelyekben a nyomószelep, a szívószelepfurat és a mindenkori gázvezető furatok vannak elrendezve, és a hengerfej síklapként, előnyösen lemezanyagból van kialakítva. Különösen előnyös, ha a tömítés és a hengerfej kivágással készített elemként van kialakítva. A talál­mány egy további kiviteli alakjának megfelelően célszerű, ha az alkalmazott nyomószeleptől és lökethatárolótól függően egy vagy több tömítés nyer alkalmazást a szelepüléklap feletti, működési szempontból szükséges távolság biztosítása ér­dekében. A találmány szerinti megoldás műszaki-gazdasági előnyei mindenekelőtt abban állnak, hogy jelentős anyag- és bérköltségcsökkenés következik be a hen­gerfej előállításánál, amely messze meghaladja az alkalmazott vastagabb tömítés költségnövekedését. Továbbá a kompresszor össz-súlya csökken, ami előnyös hatású a termék műszaki paraméterei szem­pontjából. További előny származik abból, hogy a kompresszor nyomó- és szívóoldala közötti fémes 168082 1

Next

/
Thumbnails
Contents